ateist / ateizm

"insanlar gerçek olmasını diledikleri şeylere inanırlar."

“Kuran’daki Çelişkiler , İslamın Daha İlk Başlarında Göze Batar Olmuştur.”

İslam kaynaklarından öğrenmekteyiz ki, Kur’an’daki çelişkiler, İslamın daha ilk anlarından itibaren fark edilir olmuştur. Ö kadar ki, Muhammed’in verdiği emirlerin birbirini tutmaması ve örneğin bir gün “helal” bilip izin verdiği şeyi, bir başka gün “haram” sayması ya da yasaklaması, çevrede dedikodu konusu olmuştur. Birtakım kişiler açıkça şöyle konuşmaya başlamışlardır: “Muhammed bugün emrettiğini yarın yasaklayarak ashabıyla alay ediyor.” Bunu söylerlerken Muhammed’i “iftiracı” olarak tanımlamışlardır.1 Muhammed, o dönemde henüz güçlü durumda olmadığı ve bu nedenle bu gibi kişilere karşı şiddet yoluna başvuramayacağını bildiği için, buyrukların Tanrı tarafından konup, gerektiğinde Tanrı tarafından kaldırıldığına dair Kur’an’a ayetler koymuştur. Bunlardan biri şöyledir:

“Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman —ki Allah, neyi indireceğini çok iyi bilir- ‘Sen ancak bir iftiracısın’ dediler…”(Nahl Suresi, ayet 101).

Söylemeye gerek yoktur ki, böyle bir ayet, hani sanki Tanrı yanlış hüküm indirirmiş de, bir başka hükümle bu yanlışlığı giderirmiş” gibi bir tanıma sokmak bakımından daha da olumsuz bir sonuç yaratmaktadır. Muhammed, giderek güçlendikten sonra, yumuşak tutumunu değiştirmiş ve kendisi hakkında “bugün emrettiğini yarın yasaklayarak ashabıyla alay ediyor” şeklinde konuşanların hakkından gelmesini bilmiştir. 1 Nahl Suresi’nin 101. ayetinin Diyanet Vakfı tarafından açıklanmasına bakınız. Bundan dolayıdır .ki, Muhammed’in hayatta bulunduğu süre boyunca, hiç kimse Kur’an’daki çelişkileri ortaya koymak cesaretini gösterememiştir. Fakat, onun ölümünden hemen sonra, çelişkiler ve tutarsızlıklar şeriat uygulayıcılarını bir hayli uğraştırmış ve güç durumlarda bırakmıştır. Örneğin, Ashab-ı Kiram bu yüzden pek çok sorunu çözümleyememiş, çoğu zaman çaresizlik içinde bocalamıştır. İlerideki bölümlerde, çelişkilerin yarattığı kötü sonuçlan belirtirken göreceğiz ki, Halife Osman b. Aftan bile, Kur’an’daki iki ayetin birbiriyle çatışır olması yüzünden belli konularda fetva verememiş ve çoğu zaman işi askıya alıp geciktirmek
(talik etmek) zorunluluğunda kalmıştır. Örneğin, bir kez kendisine iki kardeşin “mülk-i yeminde” birlikte yemin edip edemeyecekleri sorulmuş, o da, “Ne bileyim? Bunu bir ayet helal, öbür ayet de haram kılmıştır” diyerek soruyu cevapsız bırakmıştır. Yine bunun gibi, Kur’an bilgisine sahip ünlülerden Abdullah b. Amr’e, pazartesi günleri oruç
tutmayı “nezreden” (kendi kendine adamış olan) bir kimsenin, “nezir” günü bayram gününe rastlayacak olursa, ne yapacağı sorulmuş, o da, “Ne bileyim? Bir tarafta Allah nezrin yerine getirilmesini emrediyor, öbür tarafta da Resulullah bayram günü oruç tutmayı yasak etmiştir” diyerek fetva vermekten çekinmiştir.(2) Çelişkilerin yarattığı sakıncalar sadece bu bakımdan değil, ileride ayrıca belirteceğimiz gibi, insan beynini tutarlı ve mantıklı şekilde düşünemez, işleyemez ve gelişemez hale getirmek bakımından ortaya çıkmıştır. İslam ülkelerinde fikirsel, sosyal ve siyasal alanlarda geri kalmışlığın nedenlerinden biri de budur. (2) Sahih-i…, Diyanet Yayınları, c.11, s.52. 246

( İlhan Arsel tarafından kaleme alınmıştır. )

Written by ateist

Ocak 3, 2009 02:25

ateizm, Blog, düzyazılar, din, eleştiri, Genel, inceleme, islam, kuran, müslüman kategorisinde yayınlandı

Tagged with , , ,

198 Yanıt

Subscribe to comments with RSS.

 1. Beyler Artık müslümanlık Hristiyanlık Yahudilik Bunlar Bitti Dünya nufusunun 2 milyarı Ateist Tanrıya inanmıyor Eğer Böğle Bir Dünyayı boktan bu gezegeni Tanrı yarattığı saçmalığına inanıyorsanız Beyninizi aldırmışsınız bütün Dinlerin canı cehenneme muhammed denen sapık önce aldığı kadınları Ve kızları temizlesin sonra Dinini saysın peygamberiniz bile tarih olmuş bu neyin savunması

  DinCi İmaM

  Ocak 8, 2009 at 20:52

 2. peygamber efendimizin böyle her soruya ne bileyim diye cevap verdiği kaynakça hangi kaynakça söylermisiniz?? yıllardır hadisleri toplar okurum. kulaktan dolma milletin uydurduğu saçma sapan hadisler gördüm. ama bu kadar küçültmeyin kendinizi ey ateizm mensubu mahlukatlar

  gökhan

  Ocak 16, 2009 at 21:20

 3. Belki de Tanrı vardır da

  Anonim

  Ocak 17, 2009 at 16:13

 4. Bana peygamberinin 24 karısının hesabını ver sonra allahtan kitaptan bahset senin allahın kitabın 24 karıyı becer mi diyor peygamberine geri zekalı olmayın aptallar kandırılıyorsunuz mallar öküzler salaklar gözünüzü açın okuyun araştırın sorgulayın aptal örümcek beyinliler,

  SlayerMao

  Ocak 20, 2009 at 15:42

 5. her dinde olduğu gibi bu dinde de çelişki olması kaçınılmazdır.

  Vedat Temiz

  Ocak 20, 2009 at 20:13

 6. Neden bu kadar saldırgan bir tutum var burda anlamıyorum ?
  Bu sözleri söyleyenler ve sizden öncekilerde sizin gibi düşünenler toprak olmadı mı ?
  Akıllı insan için konuşuyorum bu sözleri söylemeden önce bir mezarlık ziyareti yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum….Ordaki toprağı şöyle bir avuçlarının içine alsınlar ve nerden gelidklerini bir görsünler…
  Belki anlarsınız çok geç olmadan….

  güneş

  Ocak 26, 2009 at 07:36

 7. Böğle Bir Dünyayı boktan bu gezegeni Tanrı yarattığı saçmalığına inanıyorsanız Beyninizi aldırmışsınız

  Bu arkadaşın eğitim seviyesi nedir merak ettim doğrusu ?
  Hangi ilimle meşgulsunuz ?
  Doğadaki bu muhteşem dengeyi boktan diye tanımlamak için önce bokun ne olduğunu biliyormusun ?
  Bok senin ve diğer canlıların vucudundan çıkan atıklar ?
  Sen o boku çıkarırken hangi tepkimeleri hesapladın ?
  midenedeki asit / baz oranını bile hesaplamaya kafa yormadan bu bokun bile hesabını veremezken sen içler acısı bir halde bu yazıyı yazmışsın belki Rabbim sanada bir ışık gösterir İnşaAllah..
  Sana tavsiyem çok acil araştırma yap güzel kardeşim…
  Oku…. ( ikraa )….
  ………….

  güneş

  Ocak 26, 2009 at 07:42

 8. __İNORGANİK BİLEŞİKLER .

  canlıların kendi vücutlarında sentezleyemeyip,dışarıdan hazır aldıkları bileşiklerdir.Hem canlı vücutunda hem de cansız ortamda bulunurlar.Küçük moleküllü olup,devamlı ve yeterince bulunması gerekir.Canlılar bu bileşiklere gereksinim duyar.Besin olarak kullanılan inorganik maddeler “mineraller ve su” sindirilemezler.Enerji vermezler.Bunlar düzenleyici maddelerdir.Karbon elementine sahip olmayan tüm moleküller İnorganik Bileşikler olarak adlandırılr.

  1) SU
  Dünya üzerindeki yaşamın tamamı suya bağlıdır.Tüm yaşayan dokuların %70-90’ı sudur.Yaşamı karakterize eden tüm tepkimeler su içeren ortamlarda yer alırlar.Su hayat için gerekli olan en önemli moleküldür.Bir insan,yiyeceksiz haftalarca yaşayabilir.Ancak,susuz sadece birkaç gün yaşayabilir.Vücut için gerekli olan su miktarı günlük çalışma durumumuza göre değişir.Günde ort.1.5-2.5 lt su almamamız gerekir.Yaşa göre vücut ağırlığının %40-%75’i sudur.Yaşlandıkça vücuttaki su oranı azalır.Bu su dışardan alındığı gibi,vücutta ara ürün olarak oluşur. Canlı organizmanın büyük bir kısmı su moleküllerinden oluşmuştur.Organizmaların yapısındaki su oranı %65-95 arasındadır.Bu oran,su bitkilerinde %98’e kadar yükselmektedir.Tohumlarda ise su oranı %15’den %5’e düşer.Bütün hücreler bir sulu çözeltide bulunur.Her türlü madde değişimin “doku sıvısı”denilen çözeltiyle sağlarlar.
  • Su kimyasal tepkimelerde rol alan çok iyi bir çözücüdür.Bu sayede sindirime büyük ölçüde yardımcı olur.Su molekülünün belirgin bir polaritesi ve hidrojen bağı oluşturmak için büyük bir eğiliminin olması nedeniyle su,hem iyonik hem de iyonik olmayan maddelere karşı çok iyi bir çözücüdür.
  • Su pek çok organizmanın vücudunda taşıyıcı ortam olarak görev yapar.Maddelerin vücutta bir bölgeden diğer bölgeye taşınması suyla sağlanır.Ayrıca,su besin maddelerini kan plazması olarak taşır.
  • Su, metabolizma olaylarını hızlandırır.Enzimler ancak sulu bir ortamda çalışır.
  • Idrardaki su boşaltıma,terleme olayı ile de dolaşıma yardımcıdır.Terleme olayında vücut ısısının fazlası dışarıya suyla atılır.Böylece vücut ısısı dengelenir.
  • Su ,bitkilerde ‘fotosentez’ ana elemanı olarak bu canlılar için de çok büyük önem taşır.
  • Ayrıca su, absorbe ettiği fazla ısı ile Dünya’mızın çevresel ısısını düzenler.Böylece hem çevresel ısı çok yükselmez ve saklandığı için ısı kaybolmaz.

  2) MİNERALLER

  • Sindirilmeden direk olarak kana alınırlar.Enzimlerin yapısına katılırlar.Vitaminlerle birlikte düzenleştirici olarak görev yaparlar.Vücudumuzda Cl ,P, S ve N elementlerinin asit bileşikleriyle Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn ve Cu metallerinin baz özelliğindeki bileşiklerine rastlanmaktadır.
  • Mineraller hücrede protein,karbonhidrat,yağ gibi,organik maddelere bağlı olarak bulundukları gibi hücrede tuz halinde de bulunabilirler.
  • Minareller, vitamin-hormon-enzim v.b. moleküllerin yapısına katılır.70kg ağırlığındaki bir insanda ortalama 3 kg mineral tuzları vardır.
  • Organizmanın yapısında az da olsa minerallere ihtiyaç vardır.
  Mineraller kanın kanın osmotik basıncının ayarlanmasında ,kas kasılmasında,kanın pıhtılaşmasında, ve sinirlere uyarının iletilmesinde önemli role sahiptir.
  • Minareller bazı enzimlerin yapılarına katılarak katalizör görevi yapar.
  • İdrar,ter ve dışkı ile dışarı atıldığından mineral içeren besinlerin düzenli olarak vücüda alınması gereklidir.Yiyeceklerde bulunan ve mineral olarak adlandırılan bütün maddeler aslında tuzdur.Yeterli mineral içermeyen besin maddeleri ile beslenilirse,tuz atılması devam edeceğinden kas krampı gibi bazı bozukluklar görülür.Sıcak ortamlara maruz kalan insanlar daha fazla terledikleri için dışarıdan yeterince tuz almalıdır.
  Sodyum ve klor bütün vücut sıvıları içinde iyon olarak bulunur.Ancak kan gibi hücre dışı sıvılar içindeki bu iyonların miktarı daha fazladır.Sodyum ve klor dokularda suyu tutarak vücudu su dengesini sağlar.Sodyum ve klor kas ve sinir sistemi işlevleri için gereklidir.Ancak bazı böbrek hastalıklarında,yüksek
  • tansiyonu olan insanlarda suyun az alınması gerekir.Çok küçük çocukların böbrekleri fazla tuzu süzemediğinden fazla miktarda alınan tuzdan zarar görürler.
  • Sodyumla birlikte vücut sıvılarında bulunan ve hücrelerin çalışmasını kontrol eden mineral potasyumdur.Vücutta hücre ara sıvısı ile hücre sıvısı arasında bir sodyum,potasyum oranı vardır.Sodyum gibi potasyumun da büyük bir kısmı,tüketilen besinlerden kolayca emilir.Fazlası böbreklerden atılır.İshal gibi,su kaybının fazla olduğu durumlarda potasyum kaybı da fazla olur.
  • Vücutta en bol bulunan mineral kalsiyumdur.Kalsiyumun büyük bir kısmı fosforla birlikte kemiğin ve dişin yapısına katılır.Geri kalan kısmı kasların kasılmasında ,sinirlerde,kanın pıhtılaşmasında ve bazı enzimlerin çalışmasında görev yapar.Vücuda alınan kalsiyumun bir kısmı emilir.Emilmeyen kısmı dışkı ile atılır.D vitamini kalsiyumun emilmesine etki eder.Vücuda fazla kalsiyum alınsa bile D vitamini yetersiz olursa kalsiyum bağırsaklarda emilemez.Küçük çocuklarda kalsiyum ve D vitamini yetersizliğine bağlı olarak’raşitizm’ denilen hastalık görülür.Yetişkin insanlarda potasyum kaybı ile ‘osteomalazi’ denilen kemik yumuşaması hastalığı ortaya çıkar.Vücutta en bol bulunan minerallarden biri de fosfordur.Fosfor kalsiyumla birlikte kalsiyum fosfat şeklinde kemiklerin ve dişin yapısına katılır.Fosfor ,nükleik asit,yağ,protein ve karbonhidrat gibi moleküllerin yapısına da katılır.Vücudun yapısına katılan minerallerden biri de demirdir.Vücudumuzdaki demirin yarıdan fazlası kana kırmızı rengini veren hemoglobinin içinde bulunur.Demir aynı zamanda kas proteinleri karaciğer,dalak ve kırmızı kemik iliğinde bulunur.Vücuda yeteri kadar demir alınmamamsı yada vücuttan atılan demir miktarının alınandan fazla olması durumunda demir yetersizliği başlar.Demir eksikliğinde,hemoglobin yapılamaz ve ‘kansızlık’(anemi) görülür.Demir bakımından zengin yiyeceklerle beslenmek sureti ile kansızlık önlenir.İyot, tiroid bezi hormonu olan tiroksinin yapısına katılır.Vücuda yeteri kadar iyot alınmazsa tiroid bezi iyi çalışamaz ve tiroksin hormonunu az salgılar.Tiroksinin az salgılanması tiroid bezinin büyümesine neden olur.Basit ‘guatr’ hastalığı denilen bu durum lahanayı çok tüketen insanlarda,bulunan bir madde tiroid bezinde iyot bağlanma tepkimesini engellemektedir.Sülfatlar kaslarda bulunur ve proteinlerin yapısına katılır.Flüor dişlerin yapısına katılır.Flüorün azlığı dişlerin çürümesine,fazlalığı dişlerin sararmasına yol açar.Bakır bazı enzimlerin yapısına katılır.

  Yani kısaca ;

  • Vücut içindeki birçok enzimin ve hemoglobin gibi moleküllerin yapısını oluştururlar.Bunlar,demir,fosfor gibi elementlerdir.

  • Kemiklerin ve dişlerin normal olarak gelişmesini sağlarlar.Bunlar için gerekli olan madensel maddeler, kalsiyum, fosfor,magnezyumdur.

  • Vücut ve hücre sıvısının osmotik basıncını düzenlerler.Bunlardan hücre içi sıvıda sodyum,klor,hücre dışı sıvıda potasyum,magnezyum,fosfor bulunur.

  • Sinirsel uyarı iletiminde ,kas kasılmasında ,Kanın pıhtılaşmasında rol alırlar.

  3) ASİT – BAZ – TUZLAR

  a.) Asitler

  Su içersinde çözündüğünde H+(hidrojen) iyonu veren bütün bileşikler asit özelliğindedir.
  Asitler turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya dönüştürür.
  Asitlerin tatları ekşidir.Ama kuvvetli olanlar tadılamaz.Yapılarında karbon içeren asitlerin çoğu organik asittir.
  Laktik asit (CH3-CHOH-COOH) ; organik asite, hidroklorik asit(HCI) ise inorganik asite örnek verilebilir.
  Ayrıca asitler ayıraç olarak kullanılır.(=Nitrik asit protein ayıracı olarak kullanılır.)

  Protein + derişik nitrik asit(HNO3) >>>> ısı >>> sarı renk oluşur

  b.) Bazlar

  Suda çözündüğü zaman hidroksil iyonu (OH-) veren bileşikler bazik özellik gösterir.
  Bazlar turnusol kağıdının rengini kırmızıdan maviye dönüştürür.
  Yapılarında genellikle karbon,azot bulunduran bazlar organik bazlardır.Metilamin (CH3NH2) organik baza;sodyum hidroksit(NaOH),potasyum hidroksit (koh) gibi bazlar ise inorganik bazlara örnek verilebilir.
  Tadları acıdır.

  Ba(OH)2,KOH,Ca(OH)2,NaOH gibi bazlar solunum ve fermantasyon deneylerinde CO2 tutucu özelliklerinden dolayı ayıraç olarak kullanılır.Bunlar aynı zamanda nem tutucu olarak da kullanılır.

  Asit – Baz Dengesi

  Ortamın hidrojen iyon yoğunluğunun negatif (-) logaritması asitliğin ,hidroksil iyon yoğunluğunun (-) logaritması ise bazikliğin derecesini verir. H+ iyonu arttıkça ortam asidiktir ve pH 0 ile 7 arasında bir değer gösterir.OH- iyonu arttıkça ortam baziktir ve pH 7 ile 14 arasında bir değer gösterir.H+ iyonu ve OH- iyonları eşit miktarda ise ortam nötrdür ve pH’7 dir.
  PH değeri organizma için çok önemlidir.Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşebilmesi için pH’ın belirli bir düzeyde tutulması gerekir.pH’daki çok az bir değişiklik bile biyokimyasal tepkimeleri olumsuz etkiler.Bu nedenle pH değerinin sabit kalması gerekir.İnsan kanının pH’ı 7,4’e eşittir.İnsan kanının p H’I 7’ye düşerse ya da 7,8’in üstüne çıkarsa ölüm olayı meydana gelir.Bazı bakteri ve mantarlar asidik ortamlarda yaşayabilir,fakat bazik ortamlarda yaşayamazlar.

  c.) Tuzlar
  Asitlerle bazlar karıştığında asitin H+ iyonu ile bazın OH- iyonu birleşir.Bu birleşim sırasında bir molekül su açığa çıkar ve tuz meydana gelir.

  HCI + NaOH =H20+ NaCL

  Hidroklorik asit + sodyum hidroksit(baz) = su + sodyum klorür (tuz)

  Hücrenin içinde ve hücrelerin arasında çeşitli mineral tuzları vardır.Bunlar içinde en önemlileri sodyum,potasyum,magnezyum ve kalsiyum tuzlarıdır.

  güneş

  Ocak 26, 2009 at 07:45

 9. Burdaki bilgi evrenin sadece toplu iğne kadar olan ve ondan da ufak bir bilgisidir…
  Oku oku….

  güneş

  Ocak 26, 2009 at 07:47

 10. Selamun Aleykum

  Peygamber Efendimiz(S.A.V.) bir insandır. Kendisini hiçbir zaman tanrı yerine koymamıştır. Tüm yaptıkları ve söylediklerini Allah-u Teala’nın izniyle gerçekleştirmiştir. İslâm her şeyiyle mantıklıdır. Allah’ın varlığını ispatlayan milyonlarca delil vardır. Hz. Muhammed(S.A.V.) Allah’a inanmayanları cehenneme gidecek kâfir olarak değil, Müslüman adayı olarak görmemizi öğütlemiştir. Lütfen önyargılarımızı bırakalım ve düşünelim. O zaman Hz. İbrahim gibi tek bir yaratıcının olduğunu bulabiliriz. Allah bu yolda attığınız her adımı mübarek kılsın inşallah.

  talhaboy

  Ocak 28, 2009 at 14:04

 11. tanrı varsa bile dinler külliyen yalan insan uydurması bi tanrı nasıl olurda tek dini diğerlerinden sıyırıp alır? diğerlerini getiremsinin amacı neydi? hayır bir değil iki değil yeryüzünde yüzlerce din var ve şu an en çok tapılanlar ilahi dinler bi tanrı nasıl bu kadar çok hata yapabilir?

  heretic

  Ocak 31, 2009 at 06:30

 12. Manyak mısınız olum siz

  Serkan

  Şubat 1, 2009 at 10:12

 13. sizi önce bir sudan (meniden) sonra şekillenebilir bir balçıktan evrelere dönüşüme uğramış et parçasından yaratan sonra size hayat veren sonra sizi öldürüp tekrar diriltecek olan yaratıcınızı mı inkar ediyor sunuz öyleyse geceyi durdurun da karanlıkdünyanız hiç aydınlanmasın suyu yaratan sonra onu dilediği gibi akıtan aynı sudan çeşit çeşit meyveler hayata getiren hepsinin lezzetini de farklı kılan sizmisiniz yoksa bu inancı size empoze eden akıl babalarınız mı insan Rabbine karşı ne kadar nankördür.

  abdullah

  Şubat 3, 2009 at 22:29

 14. Evrim teorisine göre ateistlerle şeytanlar aynı atadan geliyormuş zaten. ( Yoksa maymun tüylerini döküp insan mı olmuştu ? :D) Daha ateistlerin inandıkları mantıklı değil ki bizim dinimize laf edip duruyorlar. MAŞALLAH!

  Dindar

  Şubat 5, 2009 at 22:42

 15. bende bir ateistim ama yukardakı bir denyonun sözlerinden utandım, asıl sen sapıksın. sen istediğin kadar ateist ol, sapkın ve asla sorgulayamıyacağın düşünceler benımsemıssın. sen beynini dinin tutsaklığından kurtarmışsın ama dinin dışında da dogmalar vardır, işte ondan kendını kurtaramamıssın…

  ateist-demir

  Şubat 8, 2009 at 01:56

 16. EY RABBİM SANA ŞÜKÜRLER OLSUN MÜSLÜMANIM SANA ŞÜKÜRLER OLSUN.ARKADAŞLAR LÜTFEN AKLINIZI BAŞINIZA ALIN.ÇOK BÜYÜK BİR DALALETTESİNİZ.HADİN BİR DE FARKLI YÖNDEN DÜŞÜNÜN…YA VARSA!!!YA ÖBÜR DÜNYA VARSA,o zaman sizin haliniz nice olur

  sümeyra

  Şubat 9, 2009 at 15:38

 17. öncelikle şu konuya değinmek istiyorum. şu an dünya üzerinde, özelliklede türk milletinin öncülüğünde bir islam dirilişi gerçekleşmekte… tabiii doğal olarak da profesyonel düzeyde bu hizmetlere saldırılmakta…bu siteleri kuranlarda, buralarda yazı yazan sahte yazarlarda birer maşa..bu maşalar ülke çapında uşaklıklarının karşılığını iyi alıyorlar..ne yazıkki okumayan,araştırmayan,kendi kitabının daha yüzünü bile açmamış insanlarda buna kanıyor ve bu maşalara inanan kitle gün geçtikçe artıyor. siteye ilk baktığımda gördüğüm manzaraya gelecek olursak, gerçekten objektif olmadan yazılar yazılıyor, resmen kutsal kitabımız kuran-ı kerime saldırmak gayesiyle yazılar yazılıyor. kim ne yazarsa yazsın ne söylerse söylesin,gerçek değişmeyecektir. bir insan kuran-ı kerim ve peygamber efendimiz hakkında ne kadar konusursa konuşsun kuran-ı kerimi yada peygamber efendimizi bulundukları makamdan daha aşağıya indiremeyecektir, aksine kendileri aşağıların aşağısına inecektir. lütfen doğaya, kendinize insanlara bir bakın bunları biraraya getiren kimdir, bir yemeğin malzemelerini mutfağa koyduğunuzda yemek kendiliğindenmi olmaktadır yoksa onu siz mi yapmaktasınız.yüce allah da dünyamızı ve bizler mukemmeliyet derecesinde yaratmıştır. ben neyim, nerden geldim,ne olacağım sorularını kendinize yöneltin lütfen……….

  gerçekler

  Şubat 11, 2009 at 09:41

 18. sabah yorum yazmıstım.ama görülüyorki siz, insanların doğruları okumasını istemiyorsunuz………….

  gerçekler

  Şubat 11, 2009 at 13:19

 19. arkadaşlar ben burada kurandaki çelişkileri sunacaksınız sanmıştım ama bir tane bile örnek gösterememeniz çerlişkisizliğine bir delil olmuyor mu? Lütfen açıkca bu ayette böyle derken şu ayette bir başka türlü diyor diye yazın… ha kuran hadis çelişkileri diyorsanız o başka bir konu. ama kuran ayetleri kendisi ile çelişiyor diyorsanız onu da yazın gücünüz yeterse tabi…

  Anonim

  Şubat 12, 2009 at 16:38

 20. o büyük gün gelip çattığında, azrail aleyhisselam karşınıza en azılı şeklinde çıktığı zaman yüce Allah’tan tek dileğim bu yazıyı okumuş olmanız ve o an hatrınıza gelmesi. tabi bu dileğimden öncek en büyük dileğim ise ıslah olup doğru yola girmenizdir. o anki ahhhh ben ne yaptım cümlesi sanki şu an kulaklarımda.
  Allah, eğer ıslah olmayacaksınız gazabının büyük bir kısmını inşallah bu dünyada gösterir..

  kabardinka

  Şubat 15, 2009 at 11:44

 21. ya Muhammedin yaptıgı cirkinlikler ortada daha bunu göremeyecek kadar nasıl kör olabiliyorsunuz… At gözlüklerini cıkarın artık. YEri göğü yaratısında bile celiski war birinde ilk önce yer sonra gök diğerinde ilk önce gök sonra yer.. Yunan mitolojii gibi efsaneler felan gırla gidiyo.. Kuranda hadi hersey dogru de ya bi kere nuhun geMisi var.Cocuk masalı resmen. Nuhun a.q =D

  alp

  Şubat 15, 2009 at 12:57

 22. Dünyanın kendiliğinden olduğuna inanmak mı?
  Yok sa büyük bir gücün varlığı?

  Kim sağlam düşünüyor karar vermek lazım.

  Kuran’ı kerim 604 sayfa çelişki sayısı 50’yi geçmez ki çelişkiler neye göre kim e göre belli.

  Hadis çelişkileri zaten dikkat’e almaya gerek yok kimin yazdığı belli olmayan hadislerle geliniyor hep kopyala yapıştırla.

  Emre Toprak

  Şubat 20, 2009 at 12:24

 23. kaynakçayı merakla bekledim, beklediğimle kaldım. Kaynakları yayınlarsanız eleştiriler daha inandırıcı olur.
  Kaynakça ??? Bunları hangi kaynaktan aldınız?

  hakan

  Şubat 20, 2009 at 13:11

 24. GERÇEKLERİ YANSITTIĞINIZ İÇİN SİZLERE MİNNETTARIM,EGEMENLİĞİ GÖKTEN MİLLETE İNDİREN BİR LİDERİN İZİNDE{GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK]OLMAKTAN AYRICA KIVANÇ DUYUYORUM.

  ÖZGÜR İNANÇ

  Şubat 22, 2009 at 07:26

 25. selam ateist arkadaşlara allahın selamı ve hidayeti üzerlerine olsun diyorum.Ben yapım gereği çok konuşmam onun için kestirmeden söylüyorum ve diyorum ki kuran bakın ne diyor:
  bakara 23 24:Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin). Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır.

  sahabi

  Şubat 25, 2009 at 02:25

 26. ya arkadaşlar bu işlere kafanızı yormayın fazla hayatınızı yaşayın allah peygamber falan ne bunlar ya adamın biri birşeye inanıp ondan güç alma ihtiyacı duyup çıkmış güneşe tanrı demiş tutmamış sonra suya demiş tutmamış sonra ota demiş bilmemneye demiş tutmamış saçma gelmiş en sonunda olmayan birşeye tanrı deyip tapmaya başlamış olay bundan ibaret.birde bu oruç olayını anlamıyorum ya aç kalınca sevaba girmek de ne demek?çk saçma geliyor bunlar ya o zaman warsaydıınız allah hiç aç kalmanızı istermi?ha? birisi aç kaldı die sizde mi aç kalcaksınız.o zmn çok klasik olcak ama ben kendimi denize atiim sizde atlaın arkamdan.

  ufuk

  Şubat 28, 2009 at 22:18

 27. nmad nickli Ateist arkadaşımız.Küfür çok kötü birşeydir.Bir kişinin yaptığı şey dini ilgilendirmez.Eğer o arkadaşımız küfür ediyorsa o onun şahsi sorunudur.Ve çok yanlış bir şeydir ve onu bu tür kötü şeyleri bırakmaya davet ediyorum.
  Sen ve senin gibi ateist lere gelince.Sizler için ne yaplırsa yapılsın inanmazsınız.Sizin gözünüzün önünde perdeler vardır.Ve hiçbir zmn o gerçeği göremeyeceksiniz.Şu taptığınız dünyanın geçiciliğini anlamayacak kadar akılsız mısınız siz?İnsan akıl sahibidir.Hiçbir Dayanağınız kalmamış O Kutsal Kitaplara mı söz söylüyorsunuz.Yıllardır Kur’an ı yenmeye çalıştınız.Kur’an Yıllarca tek başına kaldı.Sadece Kur’an Allah Kelam’ı vardı Karşınızda.O kadar Ateist Hareketleriniz oldu sizler ve iszden önceki insanlar bunu yaptı.Ama Sonunda hüsrana uğrayanlardan oldunuz ve uğrayacaksınızda.Ve şunu bilin bir sürü şeyler yazmışsınız bu siteye.Alemlere Rahmet olan o Yüce peygamberimize bir sürü şeyler söylemişsiniz.Kur’an ı kerim hakkında bir sürü yalan yanlış şeyler yazmışsınız.Ne kadar biliyorsunuz Siz Müslümanlığı…Sizde diğer insanlara nazaran akıl yok mu.Beyin yokmu?Allahın tüm insanlara verdiği organlardan sizdede yokmu.Sizin de Beyniniz yokmuYoksa varda oraya kanmı gitmiyor.Akıllıyım bilgiliyim çağdaş insanım nutukları atıyorsunuz.Ama okadar körsünüz okadar akılsız insanlarsınız ki.Kendinizi Hayvan yerine koyuyorsunuz.Hayır.Siz Hayvan Değilsiniz.Çünkü Hayvanlar Bile Allahın sözünden çıkmazlar.Arı kendisine 1 gram bal yetecekken neden 1 Kilo :Bal yapar.Tavuk hergün yumurtasının alınmasına göz yumup neden hergün siz nankörlere yumurta verir.Onlar Bu dünyadayok olup gitselerde Rabb lerine nankörlük edip yüz çevirmezlerken siz çeviriyorsunuz.Bu nedenledirki siz Hayvanlardan Daha aşağı mahlukatlarsınız.

  MüslümanGenç

  Mart 3, 2009 at 14:20

 28. Bu saçma hadisleri hayatımda ilk defa duyuyorum.Bu uydurduklarınızla muhasebe edileceksiniz.Sizler Cehenneme lazımsınız.Cehenneme Yakıt lazım.Ayrıca Kur’anın bir ayetinde şöyle buyurulur.
  İnsanların bir bir Allah’ın Hakk dinine girdklerini gördüğün zmn kalk rabbine şükret…Ve bugün görüyoruzki Ateist Arkadaşlar Müslüman Nüfusu tüm dinlerin üzerine çıktı.Ve Müslüman kardeşlerime duyuruyorum.bu sitede bu saçmalıklarına kaldıkları yerden devam etsinler bırakın.
  Allah Nurunu tamamlayacak çok az kaldı.Kim Allahın karşısında durabilirki.O Cezalandırmada acele etmez.Hesap günü gelince en ağır şekilde cezalandırılacak o cehennem ehli.Biz Dua edelim ki Cehhennem ehlinbden olmayalım.Selametle kardeşlerim Kurtuluş yakındır.

  MüslümanGenç

  Mart 3, 2009 at 14:26

 29. sayın arkadaşlar darwinizm dediler tutmadı! marksızım dedıler tutmadı! leninizm dediler oda tutmadı! komünizm dedıler tutmadı! ATAizm dediler tuttmaddıı!(son 200 yıl olup bıten hadıseler) tutmadı tutmadııı….vs..vs… hz.muhammed bı ıslam dedı 1400 yıldan berı o ateş hıc sonmedı aksıne daha da koruklendi… suan dunyadakı ateist sayısı rakam vererek istatistiğe bakarak soluyorum:

  —Latin Amerika—

  Meksika: %2–7

  Arjantin: %4–8

  Uruguay: %12

  Şili: %3

  El Salvador, Guatemala, Bolivya, Brezilya, Kosta Rika, Kolombiya, Ekvador, Nikaragua, Panama, Peru, Paraguay, Venezuela: %0–2

  —Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, ABD—

  Avustralya: %25

  Kanada: %28

  Yeni Zelanda: %20–22

  ABD: %6–9

  —Avrupa—

  Britanya: %31–44

  Fransa: %43–54

  İsveç: %46–85

  Danimarka: %43–80

  Norveç: %31–72

  Finlandiya: %28–60

  Hollanda: %39–44

  Almanya: %41–49

  İsviçre: %17–27

  İspanya: %15–24

  İtalya: %6–15

  Belçika: %42–43

  Arnavutluk: %8

  Bulgaristan: %34–40

  Çek Cum.: %54-61

  Slovakya: %10–28

  Hırvatistan: %7

  Bosna: %6

  Romanya: %4

  İrlanda: %4–5

  Portekiz: %4–9

  Slovenya: %35–38

  Macaristan: %32–46

  Polonya: %3–6

  İzlanda: %16

  Yunanistan: %16

  Kıbrıs: %4

  Türkiye: %0–2(herhalde sitedekı ark.lar oran oldukça az😀 )

  —Rusya ve Doğu Bloğu Ülkeleri—

  Rusya: %24–48

  Beyaz Rusya: %17

  Ukrayna: %20

  Letonya: %20–29

  Litvanya: %13

  Estonya: %49

  Ermenistan: %14

  Azerbeycan: %0–1

  Gürcistan: %4

  Kazakistan: %11–12

  Kırgızistan: %7

  Moldova: %6

  Özbekistan: %4

  Tacikistan: %2

  Türkmenistan: %2

  —Asya—

  Çin*: %8–14

  Hindistan: %3–6

  Japonya: %64–65

  Vietnam: %81

  Tayvan: %24

  Kuzey Kore*: %15

  Güney Kore: %30–52

  Moğolistan: %9

  Kamboçya: %7

  Singapur: %13

  İran: %0–5

  Endonezya, Bangladeş, Brunei, Tayland, Sri Lanka, Malezya, Nepal, Afganistan, Pakistan, Filipinler: %0–1

  —Afrika*—

  Kongo: %2–3

  Zimbabwe: %4

  Mozambik: %5

  Güney Afrika: %1

  Diğer: %0–1

  —Orta Doğu—

  Lübnan: %3

  İsrail: %15–37

  Ürdün: %1–5

  Mısır: %1–5

  Irak, Suriye, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen: %0–2

  —Karayipler—

  Küba: %7

  Trinidad ve Tobago: %9

  Jamaika: %3

  Haiti: %0–1

  Dominik Cum.: %7

  2004 de yapılan anketler(350 mılyondan az) ve gun geçtıkçe yapılan anketlere bakarak bu sayının gıderek azaldıgını soylebılırz….
  dunyadakı ınançlı kısılerın sayısı(hrıstıyan+musluman+ dıgerlerı dıyebılrım herhalde) 4 mılyardan fazla muslumanların sayısı 1.5 mılyardan fazla…
  alın sıze mantık alın sıze ıstatıstık…
  ark.alrım sagolsun cok ıyı şeyler yazmış ama sızın onalrı kanaatımce umursamadıgınızı gordum! onun ıcın bole bısey yazmaya karar verdım…
  yane ınşalla bı tarafınız sıkışınca donersınız bu dıpsız kuyudan… olup bıtenlerıde en kısa zamanda unutma umıdyle… ılgınc bı anketı anlatmaktanda kendımı alı koyamıcam.. amerıcada yapılan bı ankete gore ınançlı kısıllerın oranı %88(bı yaratıcının olduguna ıanann yanı dınsız.)geriye kalanların oranı ıse % 12 basıt matematık!😀
  aynı kısıler ustunden yapılan bı anket daha yaklasık 3 hafta sonra dua edenlerın oranı evet ınanmayacaksınız % 99…
  sorarım bu ateist ark.lar kıme DUA edıo :D:D

  YavuZz

  Mart 6, 2009 at 03:35

 30. Muhammed Aleyhisselâtu vesselâma her kim ne diyorsa kendsi sıfatlarını soylemiştir.

  Güzeller Güzeli Muhammed Aleyhisselâm Rasulü Ekrem Aleyhisselâm Siz dünyaya teşrif ettiniz yeryüzüne Nûr oldunuz.Yeryüzü Sizinle şereflendi.Sizin yüzünüz suyunuz hürtmetine bizlerde yaratıldık. Sizin düşmanlarınız size bir zarar veremediler ve öldükten sonrada Sizin yüksek makamınız karşısında ne hale gelicekler. Sizin büyüklüğünüzün takdir edilmesi yahut edilmemesi size bir fayda vermez bunu kabul edene yahut etmeyene verir. Allah Subhanehu ve Tealâ Sizi affetsin Rahmet etsin Sallahü Aleyhi ve Sellem ey Günahsız Tertemiz Peygamberim

  Fırat Korkmaz

  Mart 7, 2009 at 00:37

 31. Muhtemelen yanılıyor olduğunuzu düşündünüz mü hiç bir yaratıcının yokluğu konusunda. Hep diyorum Ateistlerin dinle işi yok yapmanız gereken Allah’ın var olmadığını kanıtlamak. böyle din konularına girmeniz kendi hasta zihinsel süreçlerinizin eseri. Allah onu anlayabilmek için önce “oku” demiş. sizin karalama ve iftiralarınızda dendiği gibi her şeyi olduğu gibi kabul edin dememiş bu dünyada sadece kendinizi bilimden anlayan insanlar sanma aptallığından kendinizi kurtarın.

  fatih

  Mart 7, 2009 at 20:06

 32. Yahu ateist kardeşler, inanmıyorsanız inanmayın. Ama saygı göstermek durumundasınız. Kendin ateist olabilirsin sana bişey diyen yok. sende ağzını açma, saygısızlık yapma.
  Tanrı yoksa ben dünyada meşakket çekmiş olacağım. ama çok ta sıkıntı olmayacak, nasıl olsa yok olacağız.
  Ama tanrı varsa siz ne bok yiceksiniz o zaman
  “On Ocak 8, 2009 at 8:52 pm DinCi İmaM Said” adlı kullanıcı, edepli ol, adam ol. madem inanmıyon ne diye konuşuyon. Sen önce kendini temizle, kendi anasına kızına sulanan, ensest manyak. dilin kurusun. a. g. ç.

  selami yılmaz

  Mart 8, 2009 at 17:39

 33. Dünyayı ben yarattım.

  Evet.

  Bunun inanılırlığı daha yüksek.

  Mehmet emin

  Mart 10, 2009 at 14:13

 34. soysuzun biri Yüce Rabbime,asil dinime, şerefli peygamberime küfür edecek kadar şeytanlaşmışsa “hoşt” demekten başka ne denir..çürüyen beyninizi kabzedemeyen kafa kemiklerinizi kemirin siz.. hoşt hoşt..

  hınk

  Mart 13, 2009 at 01:34

 35. evet tabi eminim vardır.. tanrınız da muhammediniz de…
  13 yaşındaki zavallı kızların ”hicret ” sırasında ırzına geçen de başkası çünkü..sonra da yaşı nolursa olsun bi kadın müşkül durumdaysa adam onunla evleneblir die bi kaide var mıdır ya! 13 yaşında bi kız ergenliğe bile girmemiş sayılır..!
  bunu yapmak en büyük günahtır o zaman.kadına değer verilmiycekse kadını yaratmasaymış o zaman tanrı..erkek erkeğe de çoğalabilirmiş insanlar tanrı isteseymiş??

  öwqü

  Mart 13, 2009 at 17:36

 36. Ne kadar gerçekçisiniz acaba biraz sorgulatın kendinizi bir yalanın peşine takılmışsınız körü körüne deli gibi.biraz mantık çelişkilerle dolu şeye ispatlanamamış ve ispatlanayamayacak şeye inanıyorsunuzda ispatlanmış gerçeklere inanmıyorsunuz.İnsansınız biraz düşünün ondan sonra karar verin

  uu_R

  Mart 13, 2009 at 17:41

 37. Allahın size gösterdiği lutufla yaşıyorsunuz daha küfür ediyorsunzu Allaha söylermisiniz zaten Allah ın bu kadar büyük rahmeti olmasa materyalist felsefede kendine bu kadar küfür edilen ne vardır ki sizi cezalandır masın

  Sİzden olmayan

  Mart 14, 2009 at 19:11

 38. Kendi yalanlarınıza kendiniz inanmaya devam edin.Ölüm vakti geldiğinde eğer siz haklıysanız bizim kaybettiğimiz pek bir şey olmayacak sadece belli kurallara bağlı düzgün bir yaşam yaşamış olacağız ,bir de bizim haklı olduğumuzu düşünelim sizi sonsuz bir ıstırap ve acı bekliyor olacak.Hangimiz kazanacak,hangimiz kaybedecek varın siz düşünün.Bunu yapabilecek kadar zekiyseniz tabii,o kendinden üstün varlığı reddetmeye meğilli kibirli insan topluluğu(2 milyarmış sayma biçiminiz de farklı olsa gerek :D)

  Anonim

  Mart 15, 2009 at 16:05

 39. en başta yorum yazan şerefsiz şerefsizce yorumlarını kendine sakla saygılı ol efendiol eğer böyle giderseniz bu milletin imanlıları sizi yola getirmesini bilir evelallah inanmıorsanda adam gibi çekil köşene işine yoluna bak biz sana nie inanmıosun lan ibne ateist canın bilmem nereye diozmu yavşak asıl beyinsiz beynini aldırmış olanda sensin…

  neyse gelelim meseleye bizim gençlerin beynini bu abuk sabuk şeyler le sorularla çaldılar işte ne yapacan bizde işi gücü bıraktık laf yetişritmeye çalışıoz

  ey ümmeti muhammed kuranda çelişki falan yok hem vallahi hem billahi yok bunların hepsibir aldatmaca bilmeyen cahil müslümanların imanlarına bir saldırı ben şimdi desem mülki yemin nedir nezir nedir kimse bilmez işte bu sebebden bu husularla sanki çelişki varmış gibi yazılar yazılıor

  nezir demek herhangi bir sebeble oruç adamak demektir kuranda eğer oruç adadınız ise tutun diye emreder fakat başka bir ayettede nezirlerinizi tutmayın demez eğerçelişkiolsaydı böle bi durum olması gerekirdi arkadaş da ne yapıor kafa karıştırıor

  eğer nezirin yani adak orucun varsa ve pazartesi die niet ettinse oda bayrama geliosa ya bayramdan önce yada bayramdan sonra tutucaksın bayramda oruç tutulmaz
  şimdi

  bunun neresi çelişki_? ben anlamadım daha zor bişeyler bulsanıza aslanım siz birazda delikanlı olun lan ibneler götünüz sıkıştınmı hemen allahım yardım et diye ağlamaya bailıonuz işiniz yoluna girdimide allah kim ya dionuz kafirler

  adnan

  Mart 19, 2009 at 13:56

 40. Ya warsa…🙂

  bad idea

  Mart 22, 2009 at 12:28

 41. ey insan görünümdeki mahluklar siz kim oluyorsunuzda müslümanlığa dil uzatıyorsunuz inanmıyorsanız inanmayaın o zamandaki olayları bu kadar nasıl net bilyorsunuz hanginiz müslümanlığın gerektirdiği şeyleri biliyorsunuz hangininz elinize kuran ı kerimi alıp okdunuz siz kim oluyorsunuzda sizi yaradanı çekiştiriyorsunuz gerçekleri ahiretde göreceksiniz vaktiniz dolmadan imana gelin küfretmeyin allaha ve onun elçisi s.a.v muhammede

  allah kulu

  Mart 29, 2009 at 18:34

 42. Kura’n ansiklopedi deildir ve insanların soruları sonsuzdur. Kuran genel çizgileri koymuş geri kalanlar insanların vicdanına bırakılmıştır.Kuran’ın hiçbir ayeti kaldırılmamıştır ve hiç birinde çelişki yoktur. Sadece sizingibi dar görüşler anlama kıtlıklarından dolayı oyle zannediyorlar. Oysa nesh eski kitapların kükümlerinin kaldırıldığını söyler. O da her hükmün kaldırıldıgı da demek deildir. Ör: Tevrat-Zina yapan recmedilir. Kuran-deynek cezası verilir. Ve kitap ehline yasaklanan bazı şeylere artık müsade edilmişitir.

  jnnn

  Nisan 2, 2009 at 15:59

 43. İnanmayanlara göre bile 610 sayfalık şairane bir kitabı yazıp 23 senede tek başına insanları değiştirip ülke kuran bir kişinin her gün soylediğini aklında tutacak kadar aklı yokmuymuş ki hergün değiştiriyormuş. Komik oluyorsunuz gerçekten gülmek için hep ateist sitelerine takılmaya başladım valla. Gerizekalılar kendi ezikliklerini böyle gidermeye çalışıyor herhalde.

  asd

  Nisan 5, 2009 at 20:39

 44. ilhan arsel’inde nelerle uğraştığını biliyoruz. onca yıllık akademi hayatına mantıklı tek bir düşünce ekleyememiş, 3. sayfa haberleriyle uğraşan sapık düşünceli bir insan..
  ikincisi, geri kalmışlıkla çelişkiler(!) arasında nasıl bi bağlantı kurmuş..
  Bu dinlerin yayılması, öyle hadi herkes müslüman olsun, hristiyan olsun denerek olmadı. fikir ve mantık yaratığı olan insan’ın beynine yatmalı ki o dini benimsesin. Fuhuş ve sapkınlık içindeki cahiliye toplumuna gerçekleri anlatmak, sizin gibi dogmaları benimseyip kolaya kaçan ateist topluma bişeyleri anlatabilmek kadar zordu.. O(s.a.v.) başardı ama biz…?!

  Siyah

  Nisan 11, 2009 at 19:09

 45. neden yorumlarım onaylanmıyor?!
  onlarca küfür içerikli yazı her an sitede bulunabilirken?

  Siyah

  Nisan 14, 2009 at 14:48

 46. Allah da artık bir karar versin hangi kitabı kime göndereceğine, bir de tercümanlar falan lazım. Yani zor iş.

  Reso

  Nisan 16, 2009 at 18:48

 47. kardesler ıslam dunyaya kargasa cıkarmak için tesrıf etmemıstır bız allaha kulluk etmek için geldık bu birr ıkıncısı bır peygamber hakkında bırakın peygamberlık vasfını mılyarlarca ınsanın sevdıgı lıderolarak gordugu ve goreceği bır alım ve adaletlı bır ınsan için bu kadar ağır kelımler kullanmak bırakın ateıstlıı ınsanlığa sığmaz . bu yazıdakıler o kadar mantıksız ve komık gelıyokı bana ınanın gulmekten yorum yazamıyorum bır ınsanın bır davası varssa bu allahı bıle ınkar etmek bıle olsa bıraz daha profesyonel olunmalı bu yazıyı yazan kardesımız hiç mi kıtap okumamıs bu yazılar allahın buyukluğunu kuçurmez ama yazarın turkçeyı kullanma yeteneğinin ne kadar vahım olduğunu gosterebılır bıze sunuda soylemek ıstıyorum tartısmak beyın fırtınası açısından iyidır ama bunu kardeslığımıze turkuluğumuze golge dusurmeden yapalım allah ınananında ınanmayanında rızkını verır ve korur o şanı en yucedır o ne doğurmus nede doğurulmustur o ezelı ve ebedıdır onun buyukluğunu bızım a<klımız almaz allah sadece gonullere nazar eder ve o bızı dunyaya salarken bırakmadı ırade verdı karısmadı adalette hak ta ınsanın elınde dunyanın adaletsızlığı ıle allahı suçlamak yerıne bıraz daha kendımıze donup baksak çok iyi olur acaba en son hangı yetımın saçını oksadık sıcak yatağımızda yatarken kaç kişinin sokakta usuduğunu dusunduk buna ınananda ınanmayanda dahıl hepımız o bu değiliz hepımız ınsanız bu açıdan dusunursek bıraz daha hayat guzelleşmezmı rabbımızın tevfık ve ınayetı ıle

  ferdi özdemir

  Nisan 26, 2009 at 18:08

 48. BEN SİZLERE BELKİ DÜŞÜNÜRSÜNÜZ DİYE BİR ŞEY SORMAK İSTİYORUM TAMAM VARSAYALIM SİZİN DEDİĞİNİZ GİBİ ALLAH YOK BİZ ÖLDÜĞÜMÜZDE TOPRAK OLUP GIDICEZ AMA YA ALLAH GERCEKTEN VARSA Kİ VAR OZAMAN BU DÜNYADA YAPTIKLAREINIZDAN PİŞMAN OLMAYCAKMISINIZ…BİRDE O BOYLE BU BOYLE DIYE ATIP TUTMAYIN KAYNAK BELIRTIN BENCE OTURUP ON YARGISIZ BIR SEKILDE İSLAMI ARAŞTIRIN GORECEKSINIZ KI HICBIR SEY ATIP TUTTUGUNUZ GIBI DEGIL

  Anonim

  Nisan 30, 2009 at 00:11

 49. VBNGF

  Anonim

  Nisan 30, 2009 at 00:11

 50. BNB

  Anonim

  Nisan 30, 2009 at 00:12

 51. HZ. MUHAMMED E İNDİRİLEN HİÇBİRŞEY YOKTUR Kİ KURAN-I KERİM DE YER ALMASIN. BİR AYETİN BAŞKA BİR AYETİN YERİNE GELMESİ DİYE BİR ŞEY OLUR MU? KENDİNİZİ KANDIRMAK İÇİN NASIL ŞEYLER UYDURUYORSUNUZ EYY BAKARA SURESİNDEKİ GÖZLERİNE PERDE İNMİŞ BOYUNLARA TASMA GEÇİRİLMİŞ ŞEYTAN UŞAKLARI. DEĞİŞTİRME YOKTUR GELİŞTİRME OLABİLİR ZAMAN ŞARTLARINA GÖRE BUGÜN DAHİ YASAL DÜZEN GÜN GEÇTİKÇE YETERSİZ OLDUKÇA YENİ MADDELERLE KUVVETLENDİRİLİYOR. BÜTÜN İNSANLIĞA ÖRNEK OLAN EFENDİMİZ HAKKINDA NASIL BÖYLE KONUŞURSUNUZ. GELİN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN. İKİNCİ BİR HUSUS PEYGAMBER EFENDİMİZİN ALDIĞI HANIMLAR. OKUYUN VE ÖĞRENİN KAÇ HANIMINDAN ÇOCUĞU VARDIR. ŞEYTANIN OYUNLARINA GELMEYİN.ANKEBUT 57

  Ahmet

  Mayıs 3, 2009 at 20:16

 52. inanç konusu açık konudur eger Allah ben işte otadayım diye çıksa ben sizin rabbınızım dese inanmayan kişi inanacak mı cevap hayır o halde bu tartışmaların gereği yoktur elbet bir gün herkes anlayacak o zaman cevabı göreceğiz neticesine herkes razı olacak birbirimizi üzmeye gerek yok her şey fanı…!

  Anonim

  Mayıs 6, 2009 at 15:48

 53. bu yazınızı hiç beğenmedim düşünce kabiliyeti olmayan allahı her zaman İNKAR EDER ne kadar okumuş olursanız olun
  çünkü okadar küçük bir dünyanız var ki fazla ileriyi DÜŞÜNEMİYORSUNUZ O ARADA KENDİNİZİ HAPSETMİŞSİNİZ. fizikten falan anlayabilirsin ama daha hala hazırda (Quasar)ın kendi ekseninde kaç tur
  yaptığınızı bile hesaplayamıyosunuz………..
  GERÇEK ŞU Kİ
  SİZ ATAİSTLER DÜŞÜNEMEME ÖZÜRLÜLERİNDENSİNİZ

  Anonim

  Mayıs 11, 2009 at 17:04

 54. bu yazınızı hiç beğenmedim düşünce kabiliyeti olmayan allahı her zaman İNKAR EDER ne kadar okumuş olursanız olun
  çünkü okadar küçük bir dünyanız var ki fazla ileriyi DÜŞÜNEMİYORSUNUZ O ARADA KENDİNİZİ HAPSETMİŞSİNİZ. fizikten falan anlayabilirsin ama daha hala hazırda (Quasar)ın kendi ekseninde kaç tur
  yaptığınızı bile hesaplayamıyosunuz………..
  GERÇEK ŞU Kİ
  SİZ ATAİSTLER DÜŞÜNEMEME ÖZÜRLÜLERİNDENSİNİZ

  ben

  Mayıs 11, 2009 at 17:05

 55. Arkadaşlar inanç güzel birşeydir evet ama bütün dünya biliyor ki TEVRATı da İNCİLİ de Ve KURAN ıda İnsanlar YAZMIŞTIRRR:…..Okuyunuz bilinçlenniniz..Cahil kör inanışlarınızı bir yere bırakınız.. TEVRATın binlerce yılda Oluşturulduğunu TÜM tünya biliyor keza Tevrattaki pek çok peyganber de (örneğin Nuh .. Kuranda da geçmektedir…) Yani siz ACİZLİĞİNİZDEN ve CEHENNEM kokunuzdan İnanıyorsunuz bunlara…

  evrimselce

  Mayıs 17, 2009 at 08:24

 56. Merhaba arkadaşlar,

  Siteye çok büyük hevesle belki bende ateist olurum diye girdim ama yine Müslümanım, hala müslümanım,
  I will always be staying as muslim , “God willing”…

  Neyse sizlerle tanışmak sohbet etmek canlı canlı tartışmamak – münazara etmek , muhabbet etmek isterim.

  Muhabbetle,

  Not : Site sahibi commentleri açık bırakmış saygısız yazılardan kaçınalım.

  Mustafa

  Mayıs 17, 2009 at 16:40

 57. sen nasıl oldun.hiç sen ruzgarı kontrol edni gördün mü hayır. peki ya insanın milyarlarca kez aldığı nefesi öldükten sonra alamıyor…Hz Muhammet(sav)dediğini bırakmıyon okudun mu hayatını hiç.

  Anonim

  Mayıs 20, 2009 at 14:53

 58. tanrı vardır yoksa bile
  emil michel cioran

  der antichrist

  Mayıs 24, 2009 at 05:00

 59. dunya nufusunun 2 milyarı atesit diyen arkadasım soruyorum seceresini mi tuttun böyle rakamsal ıfadeyı belirtırken kendınden ınanmıyosundur heralde gercı dogru siz inanmayanlarsınız:).2 milyar kısıyı topla ve bütün dünya buna inansa sarkısı sole ne diğim ki.Peygamberımız hakkında atıp tutmanada ne digim ki yanı allah affetsin seni sadace yazık, ama anlamadım peygamberiniz tarih oldu diyon carbon fibermi bu pezevenk insan ölümlüdür.Senin heralde M.Ö falan dogan ve hala yasayan arkadasın var yanı olsa ona tapıcan.Anlamadığım nokta niye bu kadar sıkıntılısınız annem:)ama cok buyuksunuz ya gercekten ateistler idolsunuz,aydınsınız,beyninizden ilim bilim fıskırıyo,nobelin dibisin,adamsın.Kralsınız bree helal size:))

  ksk

  Mayıs 26, 2009 at 15:07

 60. Uydurulmuş Hadisleri kaynak gösterip Başka insanları hedef almak insanlığa ne kadar yakışır bir düşünün!
  Onu söyleyen iddia edenlere bir sordunuz mu nereden biliyorsunuz bunları isbatınız nedir diye!.İnansak da inanmasak da bir kişi veya kişiler veya kurumlar hakkındaki görüş ve düşüncelerimizi neye göre döşeyip karar verebiliyoruz?!.Bakınız Kur’an da şöyle bir ayet var!.HUCURAT Suresi olacak sanırım.
  Bir Fasık(iki yüzlü)size bilrisi hakkında bir şey dediği zaman onun doğruluğunu araştırmadan hüküm vermeyiniz yoksa hem kendinize hem karşınızdakine zarar verirsiniz…İnansak da inanmasak da bu düzenin bir kurucusu vardır mutlaka.Hiç bir şey kendiliğinden oluşmadı.İlhan Arsel gibilerinin yazıları ve dinci yobazların uyduruklarıyle bir yere varılmaz çünkü İlhan Arsel,Turan Dursun gibi akılsız dinsizler ile dindar maskesi takmış Akılsız dinsizlerin hiç bir farları yoktur birbirlerinden.Tek yaptıkları şey Mide bulandırmak.Al birisini vur ötekisine.Her iki akıl fukaraları da inanmadıkları halde dinden para kazanmaktadırlar.Senin inançsızlığın Allah’ın Varlığını ve Kitabı Kur’anı ve Peygamberini inkarın onların yok olduklarını,yalan olduklarını kanıtlamaz.
  ESKİ BİR ATEİST!…

  Kirpi

  Mayıs 29, 2009 at 12:25

 61. İlhan Arsel ve Turan Dursun eski birer imam kırıklarıdır biliyormuydun?!!!

  Kirpi

  Mayıs 29, 2009 at 12:27

 62. bir söz:

  Yaşamınız Boyunca Bütün Tanrıların Gerektirdiklerinin Yapın, Ancak Böyle Mutlu Bir Yaşam Sürebilirsiniz..

  biri demişti ama ismi aklıma gelemiyor.

  bir de Kuranda birkaç tutarsızlık olması hepsinin yanlış inanılmaması gereken birşey olduğunu göstermez ki?!

  Manialith

  Mayıs 31, 2009 at 12:50

 63. Anlamak Emek ister… Bir Gökdeleni inşa etmek için bile, Malzeme ve Mimar, onunla beraber Sıvacısı, Marangozcusu, Elektrikçisi, Tesisatçısı, Vs vs vs, devam eder. Gökdeleni inşa etmek aylar seneler sürebiliyor, onca en ince detayına kadar bilgi, hesap ve emek veriliyor. Bu binayı yapabilmek için, önceden onca bilgiyi öğrenmek gerekir.. İşte “Din´i” Anlamak içinde Emek ister.. Din Yok diyebilenler, Zihinlerinde bilgiden yoksun ve düşünme yolunu uğraş vermeden kapatmış olur.. Maddi hayata kendisini kaptırarak; “Vur patlasın, çal oynasın” havasında yaşayarak her şeyi yıkmaya devam ederler.

  Hakikat

  Haziran 1, 2009 at 15:12

 64. Bu bahsettiğin 2 milyar ateistten 5-10 tanesini ben tanıyorum. Mutlu görünmeye çalışan, hayatla dalga geçmeye çalışan, umursamaz tavırlar takınan, hiç bir kuralın onu bağlamadığını düşünen( bu kurallar onun malını canını koruyor) insanlar. Ama mutlu değiller. Düşünmemeye çalıştıkları yokluk onları kemiriyor.

  gostil

  Haziran 8, 2009 at 20:04

 65. Saçma sapan konusmayn, arkadasın tekide ya allah varsa fln demiş, bu resmen dalkavukluktur. O varsa die inanılır mı, ben inanymde varsa cennete giderm seklnde bi yaklasım ahlaki midir? Eet gerçekten varsa adaletli olmalı ve ahlaklıları odullendirmelidir🙂 Kimbilir bahsettiqiniz allah, ateistleri cennete gondericek kadar dengesiz da olablr😀

  21. yy da hala bos seylere kafa yoruyorsunz, muhammed ve tayfası daha nasıl sıçtıklarını bilmiolardıda o yuzden inandırdılar herkesi.. bu çağda hala bir dine inanılmaz.. bakın tanrıyı, bilimin çözemeyeceği seyleri kabul edebilrsnz ama bir dini kabl edemessnz. tanrı varsada din gondermemiş olmalıdır çunku dunyadaki hiçbir dinde çelişkisiz tanrı tasviri yapılmamıştır🙂

  Richard dawkins – the god delusion (tanrı yanılgısı) kitabını tavsiye ederim inanan arkadaslara..

  Erdem

  Haziran 9, 2009 at 09:39

 66. o zaman binlerce iddia pesinden kosalim, su var mi bu var mi, yuzlerce din ve bunlarin gerekleri var. Hangisinin pesinden gidelim. O zaman mantikli bir insanin, cogunluk hesabina gitmesi gerekir ki, budist ya da hristiyan mi olalim. Dunyanin 2/3’u bunlar.

  tongaalp

  Haziran 9, 2009 at 20:27

 67. dunyanin hicbir hukukunda kalmadigi halde, kurandaki el kesme cezasi nedense bir turlu gelistirilemiyor.

  tongaalp

  Haziran 9, 2009 at 20:29

 68. İster inan ister inanma;
  – Bir gün ölsem Tanrı yoksa kaybedecek hiç bir şeyim olamaz, Ya varsa? korkudan çok onu anlayamamış olarak öldüğüme üzülürdüm.

  Gel ne olursan gel Mevlana felsefesi Ateistide kucakladı. İNSANDA BULUŞALIM HÜMANİZMDE.. ki kimse kimsenin peygamberine, tanrısına, ailesine anasına bacısına sövmesin.

  HERKES KENDİSİNİN AYNASIDIR SÖZLERİYLE.
  Işık ve Sevgiyle

  Umut Sami Yücel

  Haziran 9, 2009 at 22:25

 69. Yazıda da okuduğumuz gibi tanrı bizi kulluk yapalım diye yaratmış o kadar yüce bir tanrıysa herşeyi elde edebilir her istediği olursa onun kullara ihtiyacımı var onun ibadete ihtiyacımı var? Her insanın sıgınmak istediği güçlü varlıklara ihtiyacı vardır. İnsanlar varoldukları süreç içerisinde sosyalleşmeye başladıkları anda sıgınabilecekleri tanrıları yaratmışlardır. Yanı TANRI BİZİ DEĞİL BİZLER TANRILARI YARATTIK. Bizler olmasaydık tanrılar da olmazdı.

  sevgi

  Haziran 11, 2009 at 19:14

 70. bencede

  bondo

  Haziran 18, 2009 at 11:33

 71. Ben simdiye kadar cok ateist olan kisileri gördüm ve onlarinda sadece islamiyetden fazla bilgisi olmayan mülümanlarla tartistigini gördüm. Bizim bircok ilahiyatcigimiz var, onlarla bir anket düzenlesenize ya. Onlar size kafanizdaki celiskilerinizi cozmeye yardimci olurlar. Ama sonucda bu güzelim dini yok saydiginiz anda, “ya varsa” hic dedinizmi? Cünkü bu varsa nin cevabi bile dinden yana dir. Eyer dini kabul ederseniz hic birsey kayib etmezsiniz, sadece iyilik güzellik ve baris icinde yasarsiniz ve ALLAHIN izni ile Ahirette de mükafatlandirilirsiniz. Ama yok sayarsaniz ve bildiyinizce yasarsaniz, Ahirette ne olacagini biliyorsunuz……………

  Mehmet

  Haziran 22, 2009 at 21:24

 72. Ateist diyor ki:
  Sual: Kur’anın bazı âyetleri niye çelişkilidir?
  CEVAP
  Bir karıncayı yaratmaktan aciz birinin, kâinatı bir nizam içinde yaratan ve devam ettiren Yaratıcıya böyle söylemesi ne kadar ahmaklıktır. Bu koca kâinatı görüyorlar da, bunun bir yaratıcısının bulunduğunu kabul etmiyorlar.

  Allah’ın kelamında tenakuz [çelişki] olmaz. Cenab-ı Allah buyuruyor ki:
  (Eğer o [Kur’an-ı kerim] Allah’tan başkası tarafından [gelmiş] olsaydı, elbette onda tutarsız [uyumsuz] çok şey bulunurdu.) [Nisa 82]

  Eshab-ı kiramdan birkaç zat, bir âyet-i kerime üzerinde farklı yorumlar yaparken, Resulullah efendimiz çıkageldi ve buyurdu ki:
  (Sizden önceki ümmetler, Allah’ın gönderdiği kitabı yanlış yorumladıkları için helak olmuştur. Bu Kur’anın bir kısmı, diğer bir kısmına zıt değildir. Anlayamadığınız yerleri bilenlerden sorun!) [İ. Ahmed]

  Peygamber efendimiz, kimseden bir şey öğrenmemiş, hiç yazı yazmamış iken ve geçmişlerden ve etraftakilerden haberi olmayan insanlar arasında hasıl olmuş iken, Tevrat’ta ve İncil’de ve bütün başka kitaplarda yazılı şeyleri bildirdi. Geçmişlerin hâllerinden haber verdi. Her dinden, her meslekten ileri gelenlerin hepsini hüccet ve burhanlar ile susturdu. En büyük mucize olarak Kur’an-ı kerimi ortaya koydu. Allahü teâlâ, Resulüne buyuruyor ki:
  (Sen [Kur’an gelmeden] önce bir kitap okumuş ve elinle onu yazmış değildin. Eğer öyle olsaydı müşrikler, [Kur’anı başkasından öğrenmiş veya önceki semavi kitaplardan almış] derler ve [Yahudiler de, Onun vasfı Tevrat’ta ümmidir, bu ise ümmi değil diye] şüpheye düşerlerdi.) [Ankebut 48]

  Kur’an-ı kerimde çelişki yoktur ve olamaz. Kur’an-ı kerim, her cahilin kolayca anlayacağı basit bir kitap değildir. Kur’an-ı kerimin tercümesini okuyup da, hüküm çıkarmaya çalışmak çok yanlış olur.

  OOOO

  Haziran 23, 2009 at 16:22

 73. “İmtihan Sırrı”

  Pessimistlad

  Haziran 26, 2009 at 00:47

 74. Ateistler Allah Var!!!😀

  BOKU YEDİNİZ😀 zuahahah

  Zuahahah

  Haziran 26, 2009 at 01:17

 75. peygamberimizin 24 hanımı olduğunu söylemeniz bile peygamberimiz hakkında ne denli bigiye sahip olduğunuzu gösteriyor.peygamberimiz sa.25 yaşında 40 yaşındaki bir hanımla evlenmiş ve bu evlilik 25 yıl sürmüştür.53 yaşından sonra farklı aralıklarla çoğu dul ve sahipsiz olmakla birlikte 11 evlilik daha geçirmiştir.hz. muhammedin gençliği şehvet yönüyle en kuvvetli zamanında kendisinden 15 yaş büyük olan biriyle evlenmesi ve sonraki evliliklerininde 53 yaşından sonra olması , evlenmeden önceki döneminde herhangi bir iffetsizliğine rastlanmaması ki,[küçük bir söylenti olsaydı bile düşmanları tarafında kuvvetlendirilp gösterilecek olmasına rağmen]peygamber efendimizin şehvet amaçlı evlenmediğini kör gözlere dahi gösrterir. 40 50 yaşlarındaki şehvet kuvveti genç birisine göre çok azdır.hem evlenmesindeki bir hikmette dul kadınlarlada evlenilebilir .ahlakını ümmetine öğretmektir.saygılar.

  aser

  Haziran 27, 2009 at 15:55

 76. oruç kulun rabbine olan bir bağlılık ifadesi, oruç aç kalAn insanların halini daha iyi anlayıp onlara YARDIM ETME ARZUSUNU UYANDIRAN BİR VASITA aynı zamanda 12 ay boyunca çalışan mide fabrikasına bir nevi istirahat ettirme manalarının taşır. birde bunu söylemek gerekirse, tarihin hangi safhasına bakarsak bakalım muhakkak insanlar birtakım şeylere inanma zorunluluğu hissetmişler buda insandaki inanma duygusunu gösterir.midde nasıl gidaya müştak ve muhtaç ise insandaki vicdan ve sair duygularda allaha inanma duygusana muhtaçtırlar.allaha inanmayan bir insan en zor anında mesela boğulmak esnasında farkında olmadan bir hamiyi meçhule[yani bilinmeyen bir koruyucuya] dayanır.

  aser

  Haziran 27, 2009 at 16:10

 77. peygamber efendimiz kişilerin durumuna göre bazı hükümleri[sosyal hayata dair]vermiştir mesela teyyemmüm abdestiyle namaz kılan birisine bünyece zayıf olduğundan dolayı namazı aynı vkit içinde tekrar kılmamasını söylerken bünyece kuvvetli bir başkasına TEYYEMMÜM ABDESTİYLE NAMAZ KILDIKTAN SONRA su bulunduktan sonra vakitte çıkmamışsa namazı tekrar kılmasını söylemiştir. kılmasını söylemiştir.hem peygamberimiz mekkeyi fethederken göç ve iktidar sahibi olmasına rağmen düşmanlarını effetmiştir.

  aser

  Haziran 27, 2009 at 16:22

 78. arkadaşlar lütfen tartışmalarımız belli bir seviyede olsun.çelişki olduğunu söyleyen arkadaş kuranı kaç kere okudu kaç kere üzerine düşündü acaba?düşünen insan için dünyada Allaha ait bir sürü delil vardır.bir şeyin ilkbaşata hhelal olup sonradan haram olması meselesini bir de o şartlar altında düşünün.Birden bütün kuralları getirerek kesin bir çizgi çekmek mi yoksas insanları zamanla, alıştıra alıştıra dine ısıtmakmı?

  tek bildiğim hiçbirşey bilmediğim

  Haziran 27, 2009 at 17:28

 79. dikkat ediyorum da, bazı yorumcular kutsal kitap gibi, aynı dili kullanarak konuşuyor( bu genelde birinci çoğul, kısmen mitolojik ve buyurgan bir dil). bense bunu komik ve zavallıca buluyorum. artık dünyada bilinen bir gerçek; eğitim ve zeka yükseldikçe dinsel inançların zayıflaması. dikkat edin ilimden değil bilimden bahsediyorum ben. dininizdeki örtük kibir ve tanrı tarafından kayırılacağınıza dair bencil inancınız, artık bana eskisinden de sığ, uzak ve samimiyetsiz geliyor. hayır kardeşim; çocukluk yaşından beri günahla korkutulup, sevapla şımartılan ‘nefs’inin bana hidayete ermem için uzattığı eli reddediyorum. böylece biliyorum ki; bu ‘sevabın’ seni allah katında(kendi vicdanında) yükselteceği kerteden mahrum kalmak sende biraz önce iyiliğimi isterken muhtemelen artık bana karşı (alışık olduğum)içsel nefreti uyandıracak, son zamanlarda hep demokrasiden demakratlıktan bahseden siz, bu kişisel seçimimi çok göreceksiniz bana. ki zaten neden demokrasi islamdan çıkmamıştır, ve demokrasiyi yaşayabilen ve yaşayacak olan bir ‘islam’ toplumu yoktur. yanıtı belki de bu küçük örnekte gizli. sizler bin söylersiniz ve boyun eğiş beklersiniz. biz bir söylesek boynumuz vurulur, bu yalan mı? belki dünyanın öteki ucunda müslüman olmayan bir toplumda yaşasam sizleri anlamam, tanımam çok güç olabilirdi. ama ben bu toplumda ağızlara pelesenk olmuş olsa da ‘hoşgörü’ sözcüğünün pek olmadığını, dahası şeriat devletlerinde hiç ama hiç olmadığını iyi biliyorum. sizce bizim gözlerimizde perdeler vardır gerçeği görmemizi engelleyen. ama bunu bir kerecik sakin ve açık bir bakış ile kendiniz hakkında düşünemezsiniz. dininiz inançsızlara şeytani kisveler biçmiş ve her türlü kötülüğü onlara maletmişken, ben -ve çoğu atesit, agnostik- bir inançsız olarak nasıl oluyor da ağaçlar, hayvanlar, doğa, insanlar, -ezilmiş, kandırılmış, sömürülen, zavallılaştırılmış, dinsel dogmalara -kötü karakterlerli yönetici ve önderlere köleleştirilmiş insanlar için bu kadar üzülebiliyorum, onları ve hayatlarını dert edinebiliyorum… işte siz bunları anlamak istemezsiniz, bildim artık. ( siz derken kastettiğim bu toplumun hiç de yabancı olmadığım çok büyük kesimi) dahası kafanızda bunun üzerine düşünecek yordamlarınızın çok önceden kolu kanadı kırılmıştır. sizin dinsel kanaat önderi bellediklerinizin gözünde neden şefkat, uysallık ve sevgi yerine; hırs, karanlık, iktidar hırsı görüyorum. bunlar mı allaha en yakın olanlarınızın hali? kırıldık ve döküldük tarafınızdan hem türkiyede hem dünyanın diğer coğrafyalarında, çok eskimiş geçmişte hem bugün. kılıçtan geçirilmeyenlerimizin duygu düşünce dünyası harap edildi. ve ben artık bir şey söylediğinizde sizlere dönüp bakmak, konuşmak, açıklama yapmak durumunda kalmak da istemiyorum. bir insan ve birey olarak bu toplumun ve dünyanın bir üyesiyim. ağır ama emin ilerliyor zaman. şunu da biliyorum. gelecek geçmişten daha kötü olmayacak. tarih bize bunu belletti.

  Anonim

  Haziran 28, 2009 at 18:10

 80. abi hiç merak etmeyin her şey çözüldü şeytan töbe etmiş çamurmu daha değerli yoksa ateşmi tartışması son buldu bizim bir tanıdık var o halletti hepiniz cennetliksiniz bol bol şarap içip eğlenip hurilerle dans edeceksiniz hemde ceylan gözlü haaaaaaaaa………

  selim31gizemli

  Haziran 28, 2009 at 18:23

 81. elindeki pc yasadıgın evren olsun
  milyonlarca emir ve bilgi yani yazılım
  bir işlemcisi
  bir harddisci var
  farzet sende bunun icinde yasıyorsun
  bu pc kendi zamanı var diyelim oyunlardaki gibi bir yıl 40 dakika suruyor pc icindeki zaman da
  ve mekan olarakta bu kutunun icindesin
  simdi bu sorulara cevap ver ateist arkadas=
  sen bu kutunun ıcınde bu yazılımı yazan gercek ınsandan onun sana bahsettıgı kadar haberdar olabılırsın
  bu program kendı kendını yazdı
  yada bu bılgısayar programı mutlak bır otorıte ve bır bılgı bırıkımı olmadan olustu dıyebııyormusun
  bılgısayarın ıcınden programı yazanı gorme ve bılme sansın varmı o kendını sana tanıtmazsa
  programı yazan senı yapay bır zeka ıle donatmıs ve ınkar etme fırsatı sunmus o kadar
  bırde senın kıyametın bılgısayarın fısını cektıklerınde olmustur anlatabıldımmı mutlak ateızm ımkansızdır allah yoktur demek zıhnınde ve bılınc altında ınandıgın bır kavramı ınkar etmenden baska bısey degıl

  mim

  Haziran 28, 2009 at 21:03

 82. modern ve bılıme sonuna kadar ınanan ateıst ınsan
  dıyelımkı ınsan teknolojıyı son haddıne kadar gelıstırdı ve ıletısımın dogustan bı yetenek oldu
  beynın 500 gıgabytelık bır nano cıple desdeklendı vesaır vesaır kendı enerjını ve duzenını saglayan bı makına ınsanımsı yaptı dıyelım pekı sımdı bu makına ınsanın karsısında ne kadar gelısmıs olabılırkı dusun ve teknolojının ne kadar gerıde oldugunu anla senın ınandıgın bıım su anda bır cıft goz ımal edebılıyormu edersede fıyatı ne olur

  mim

  Haziran 28, 2009 at 21:16

 83. “Siteye çok büyük hevesle belki bende ateist olurum diye girdim” demişsiniz beyfendi. Bu durumda sizin dininizden şüpheniz mi var ki böyle bir heves beslediniz içinizde acaba? Belki de bu heves dinin sizin üzerinizde yaptığı baskının bir eseridir? İnanıyorum ki biraz sorgularsanız doğruya ulaşacaksınız.

  İyi Günler Dilerim

  UyanArtık

  Haziran 29, 2009 at 15:56

 84. ateist arkadaslar bırakın inanlar inansın herkesin inancı kendine.. teist arkadaslar sizlerde öyle.. eğer haklıysanız herkes yaşadığı hayatın hesabını verir.. demişsiniz ki ateistler saldırgan sizler neysiniz.. demişsiniz ki ateistler terbiyesiz bi okuyun bakalım inançlı ama küfür yazan yok mu yorumlarda.. madem inançlısınız neden küfür ediyorsunuz inancınız gerektiğinde buna izin mi veriyor? ben birçok namazında niyazında olupta karıya kıza sarkıntılık yapan gördüm bunlar arasındea imamlarda vardı.. hepsi öyle demiyorum dikkat edin ama gördüklerimin çoğunda vardı.. ateistler ne? inanmayanlar hemde hiçbirşeye.. net bi açıklama.. peki inananlar ne? ateşe,suya,güneşe,öküze,tanrıya.. birde dinler var hristiyanlık,müslümanlık,musevilik… diyelimki müslümanlık tamam e yine ayrım var alevilik,sunnilik.. bu ikiside inançlı aleviler sorun çıkarmıyor genelde ama sunniler nedense alevileri hiç sevmezler.. siz kendi aranızda bile çelişkiliyken bunları düzeltmeden kalkıp diğerlerini düzeltmeye çalışıyorsunuz.. birde bi sorum olcak..

  diyelim ki bir hristiyan çocuk.. sıfır bilgi sonucta ama çocuğa paso hristiyanlık gerçek dindir hristiyan olmayanlar cehennemde yanacaktır diğerleri yanılıyor diye empoze ediliyorsa; islamda da mülümanlık gerçektir diğerleri yanacaktır herkes müslüman olmalıdır deniliyorsa bu çocuk nerede yanlış yapıyor? çocuğa bunlar öğretiliyor ve çocuk hristiyan oluyor çocuğun hatası hristiyan bi ailede doğmak mı? öyleyse eğer bunu gerçekleştiren olanak sağlayan tanrınız değil mi? tanrınız neden hem masum çocuğa bu şekilde yaşam veriyor hemde cehenneme gönderiyor bu nasıl bir adalettir çok merak ediyorum..

  bakın hiçbirinizin ne şahsına ne de inandığı şeylere küfür etmedim ben hümanist bir insanım sadece insan olduğu için değer veririm herkese.. ayrımcılık yapmam kimseye neden inanıyorsun demedim değiştirmeye çalışmadım saygısızca cevap vercek olanlar cevap vermesinler lütfen.. ateist arkadaslara iyi günler.. teist arkadaslara da (varsa) allah kabul etin..

  canlı

  Temmuz 1, 2009 at 08:33

 85. SEN BİR OROSPU ÇOCUĞUSUN SENİN ANA BİR OROSPU KAÇ KİŞİ ONUN ÜSTÜNDEN GEÇTİ.VE BABAN HOMO NEDENMİİİ ÇÜNKÜ VEREGEN OO HOMO AŞŞALIK BİR HOMO SENDE GÖT VERENSİN VERİYORSUN VE SAÇMALIYON ÇÜNKÜ ÖLDÜKTEN SONRA CANIN CEHENNEME GİDECEK.NE YAZIKKİ BU DÜNYAYI LAĞIM ÇUKURUNA ÇEVİRDİNİZ.SİZ FARELER.

  özgür

  Temmuz 2, 2009 at 01:18

 86. CEVABI ŞUDUR.SENİN ANANI 24 ADAM HER GÜN BECERİYOR.BEN NORMALDE KÜFÜRBAZ DEĞİLİM AMA İNANMAYANLARA SAYDIRIRIM.

  özgür

  Temmuz 2, 2009 at 01:20

 87. ateist demek pezevek demek ateist demek anası pis bir faişe babası sarhoş bir mezar kazıcısı demek.huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu silah cephane evde ful isterseniz adresimi vereyim tüm ateist köpekler gelsin. ÖLÜRSEM ALLAH İÇİN KALIRSAM ALLAH İÇİN.ALLAHU EKBER.

  özgür

  Temmuz 2, 2009 at 01:24

 88. dünya boktansa o zaman düzeltmek için sen daha iyisini yap yoksa niye yaşıyosun peygamberin evliliklerini iyi araştır ondan sonra yorum yap çirkinlik dolu bir menlekette kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesini engellemek kötümü yahut kadınlar mal gibi satılırken erkeklerin onlara sahip çıkıp ona buna peşkeş çekilmesini engellemekmi kötü senin gücün gece güneşi getirmeye yetmiyosa biraz düşün 5 dakika nefes alma düşün topraktan neler çıkıyo sana öğüt versemde anlamazsın insan haklı olsada haksız kendince kendini savunur ama haksız sadece kendini ve kendi gibilerini kandırır 100 sene bana az geliyo ben bu kadar düşünebilen varlığın yok olacağına inanmıyorum yoksa bu boktan dünyayı neden çekeyimki değilmi…

  alim öztürk

  Temmuz 3, 2009 at 15:58

 89. Bir inançlı ile bir inançsızı bir odada din üzerine tartışmaları için koysalar aylarca yıllarca tartışırlar ve gerçeken ikiside birbirlerine birçok bilgi verirler.fakat gerçek olan insanın önyargılarıdır ki insan dogmalarına öle baglıdır ki mantıklı veya mantıklı değil,kendi gerçeklerinden asla vazgeçmeyecektr.işte en vahim olanıda budur bu yüzden bilim durur,ilerleyiş durur,düşüncelerinin önüne bendler ceken herkimse günümüz dünyasında acı ve şiddetle başedemeyecek duruma gelir bunun en büyük nedeni yeniliklere kapalı oluşundandır.Bizler din var mı yok mu tartışaduralım,insanlar biryerlerde bu konuları aşıp kendimizi nasıl geliştiririzde,günümüz dünyasında nasıl hayata kalırız sorusuna cevaplar aramaya başlamıştır.Ya arkdaşım bırak allah varsa orda dursun yoksada zaten sana bir zararıda yok,inanan inansın inanmayan inanmasın.
  Ve bilioruz ki bizler inansakta inanmasakta elimizdeki en büyük gerçek bir zamanın olduğu ve bu zamanın hızla ilerledğidir ve bu zaman;bu gezegenden ve evrenden öncede vardı,hatta tanrıdan bile önce.bilelim ki bu zaman seni beni ve tanrıyı bile bitircektir(insandan dolaylı).Ben derim ki zaman bizi alıp götürmeden gelecek nesiller icin daha güvenli ve yaşanılır bir dünya nasıl bırakırız bunun icin kafa yoralım.ZAMAN GEÇİYOR.

  XxXx

  Temmuz 5, 2009 at 08:46

 90. sizin değiminizle maymundan gelmek (aslında öle deildir evrimin ne demek istediğini biraz okuyup anlamaya çalışsaydınız zaten böle cahilce atıflarda bulunmazdınız) balçıktan ve bir anda meydana gelmekten 1 milyon kat daha mantıklıdır. mantıksız olan sizin konuşan yılana ve aslana,bölünen aya, cansızın canlandığına,denizin ikiye yarılmasına vb. şeylere inanmanızdır. bir çok ateist görmediğinden fln tanrıya (allaha) inanmıyor deildir. allaha inanmamızın sebebi kurandaki sözleri bi tanrıya yakıştıramadığımız ve peygamberin hümanistlikten yoksun bi hayat sürmesidir. buda böle biline

  ateist

  Temmuz 5, 2009 at 19:19

 91. bir fizik,kimya.biyoloji ve dikkatli olan yazarın yazdığı romanlarda da çelişki yoktur çelişki olmaması bunun yüce bi varlıktan geldiğine kanıt deildir. ama zaten kuranda bir çok çelişki vardır

  Bakara-106 ‘Herhangi bir Ayet’in hukmunu yururlukten kaldirir veya unutturursak, onun yerine daha hayirlisini veya benzerini getiririz. Allah’in herseye gucunun yettigini bilmezmisin?

  Bakara-106 da sunulan bu hükmü, Fatir-43 ayeti doğrudan çürütmekte. Kanıtlayalım; Fatir-43 ‘… Hayir! sen Allah’in kanununda degisiklik bulamazsin. Sen Allah’in kanununda asla bir doneklik bulamazsin.’ – Feth-23 ‘… Allah kanununda hicbir degisiklik bulamazsiniz.’ Ayrıca Yunus-64, Fetih-23, En’am-115, Ahzab-62 ayetlerinde de Fatir-43 desteklenir.

  Maide-69 ‘Fakat inananlar, Yahudiler, Sabiiler ve Hiristiyanlardan Allah’a ve ahiret gunune inanan, iyi isler yapana korku yoktur, onlar uzulmeyeceklerdir.’ Burada verilen hüküme Bakara-62’de de rastlayabilirsiniz.

  Fakat Al-i Imran-85 ayetinde ”’Kim Islamiyetten baska bir din ararsa onunki kabul edilmeyecektir, O ahirette de kaybedenlerdendir” denilmekte

  En’am-108: ‘Allah’tan baska dua ettikleri seylere sovmeyin ki, onlar da bilgisizlikte asiriya gidip Allah’a sovmesinler…’ diyen bir ayet ile karşılaşıyor ve seviniyoruz. Fakat Tevbe-28 ayeti sevincimizi kursağımızda bırakıyor.

  Tevbe-28 ‘Ey inananlar’ Allah’a es kosanlar mutlaka pisliklerdir…’

  bunlardan çok daha fazlası vardır internette doludur bide TURAN DURSUN’un kitaplarını okursan sana çokça çelişki sunar zaten.

  ateist

  Temmuz 5, 2009 at 19:33

 92. o perdeli bizim gözümüze tanrının kitabi ve peygamberi sandığınız kuran ve muhammet indirmiştir zaten olmayan bir şeyi görmememizi sağlamıştır. dünyanın geçici olduğunu hepimiz biliyoruz ben ölmicem diyen insan bulamassın ama asıl sendeki akılsızlık toprak olduktan sonra yine dirileceğine inanman. ateist hareketler oldu evet ama kuran hiç bir zaman tek başına kalmadı doğru düzgün tartışıp gerçekleri ortaya koymamıza izin vermediniz siz o insanları yakmaya ve öldürmeye çalışınca ateistler bu işlerden ellerini çekti çünkü biliyolarki sizin dininizin nasıl bir din olduğunu biliyolar insanların mutlu mesut yaşamamaları için ellerinizden geleni yapacağınızı şimdilerde ateist hareketleri sadece sanal ortamlarda yayılıyor ve yayılmaya dewam edecek burada bizleri engelliyemeyeceksiniz ve belki ben görmicem ama bir gün dünyadaki herkes ateist olacak bundanda 100% eminim. hayvanlardan bahsetmissin dön doğaya bikere daha bak o güzel antilobun çitanın dişlerinin arasında acı çeke çeke can vermesi ben merhametlilerin en merhametlisyim diyen bir tanrıyla nekadar uyuşuyor. bu sizin tanrınızın kendi kendiyle çelişkisi deilmidir ben o antiloba acıyosam sizin tanrınız bnm kadar acıyan deildir. eğer sizin tanrınız gerçekten var olsaydı doğa zaten böyle olmazdı

  ateist

  Temmuz 5, 2009 at 20:05

 93. aman ne temiz ne temiz. sabi sübyanı koynuna alan, evlatlığının karısıyle evlenen, ben-i mustalık kazasında sahabenin onca kadına tecavüz etmesine izin veren kişilikten ne temizlik beklersinki.

  ateist

  Temmuz 5, 2009 at 20:21

 94. sizden saygı görüyomuzki bizden saygı bekiyosunuz. bizde evrime inanıyoruz evrim teorisine yapılan saygısızlıklar islamın 1% inine yapılmadı. sade kendince düşünme bu olayı sen meşaket çekiceksin doğacak çocuğunada çektirtçeksin en basit örnek bu din yüzünden çocuğun 1 ay boyunca aç kalcak ve dinler oldukça dünyada hiçbir zaman savaş bitmeyecek ayrımcılık hiç bitmeyecek biz barış ve eşitlik istiyoruz bu yüzden bu yoldayız

  ateist

  Temmuz 5, 2009 at 20:32

 95. 🙂 ateistler Allah’ın saptırdığını biz yola getiremeyiz..bakınız kur-an da birçok mucize ler var onlara ne demeli; 7 kat gök ten bahsedilir mucize dönüşümlü olan göge andolsun denir mucize biz göğü sürekli genişletmekteyiz mucize kıyamet alametleri mucize biz herşeyi sudan yarattık mucize ben kur-anı 3 kere hatim ettim kulaktan dolma dinlere karnım tok ateizim darvinizim ve matelyalizim bunlar komediya gelecegil espiri konusu ötesine gitmez ama kendinize yazık ediyorsunuz şüphe olmayan o din gününün maliki Allah size cehennemi gösterir. içinde yanarsınızda bizden yardım istemeyin size cennet rızıkları orda haram kılınacak … madem herşeyi biliyorsunuz o halde 1 sineğin kanadını inşa edinde görelim çok aciz ve nankörlersiniz.. yinede selam olsun size.. küfür etmeyin bu ateistlere onlar şeytanın tuzagında kimi sahabelerde önceden bunlar gibiydi kimse kimseyi üzmesin

  donjuanzombi

  Temmuz 6, 2009 at 14:57

 96. Allahın hiç bir şeye ihtiyacı yok zaten bu kur-anda defalarca tekrar edilir

  donjuanzombi

  Temmuz 6, 2009 at 15:01

 97. saçmalama hakarete varan konuşmalara girme aklına sıçarım it

  donjuanzombi

  Temmuz 6, 2009 at 15:04

 98. Adamın biri her zaman yaptığı gibi saç ve sakal traşı olmak için berbere gitti. Onunla ilgilenen berberle güzel bir sohbete başladılar. Değişik konular üzerinde konuştular. Birden Allah ile ilgili konu açıldı…
  Berber: ” Bak adamım, ben senin söylediğin gibi Allah’ın varlığına inanmıyorum.”
  Adam: ” Peki neden böyle düşünüyorsun?”
  Berber: ” Bunu açıklamak çok kolay. Bunu görmek için dışarıya çıkmalısın. Lütfen bana söyler misin, eğer Allah var olsaydı, bu kadar çok hasta insan olur muydu, terkedilmiş çocuklar olur muydu? Allah olsaydı, kimse acı çekmezdi. Allah olsaydı, bunların olmasına izin vereceğini sanmıyorum…”
  Adam bir an durdu ve düşündü, ama gereksiz bir tartışmaya girmek istemediği için cevap vermedi. Berber isini bitirdikten sonra adam dışarıya çıktı.
  Tam o anda caddede uzun saçlı ve sakallı bir adam gördü. Adam bu kadar dağınık göründüğüne göre belli ki tıraş olmayalı uzun süre geçmişti. Adam berber dükkanına geri döndü.
  Adam: ” Biliyor musun ne var, bence berber diye bir şey yok”
  Berber: ” Bu nasıl olabilir ki? Ben buradayım ve bir berberim.”
  Adam: ” Hayır, yok. Çünkü olsaydı, caddede yürüyen uzun saçlı ve sakallı adamlar olmazdı.”
  Berber: ” Hımmm… Berber diye bir şey var ama o insanlar bana gelmiyorsa, ben ne yapabilirim ki?”
  Adam: ” Kesinlikle doğru! Püf noktası bu! Allah var, ve insanlar ona gitmiyorsa, o ne yapabilir ki? işte dünyada bu kadar çok acı ve keder olmasının nedeni!”

  donjuanzombi

  Temmuz 6, 2009 at 15:05

 99. Herkesin görüşü farklı nede olsa insanda mantık ve düşünce vardır durum böyle olunca inananda olur inanmayanda olur haliyle.
  Duruma şöyle bakmak daha doğrudur.Dünya nasıl meydana geldi?
  Dünyanın yaratılışı bi kenera Dünyada, inanılmaz eko sistem ve dengeye sahiptir insanlar her nekadar Dünyaya zarar veriyor ise de Dünyada ki bu düzen neden bozulmuyor. 1 damla su olmazsa bırak insanı ağaçlarda olmaz bitkilerde olmaz hayvanlarda olmaz demekki tüm bunları idare eden bir kudret vardır muhakkak ne kadar da şükretsek Allahu tealaya azdır.İnanılacak gibi değil koskoca evrende toz parçası kadar bir hayat sürdürülüyo muhteşem bir dengeyle ve bu kendiliğinden olmuştur diyen insanlara çok üzülüyorum.
  Allahım onlara akıl fikir mantık versin Cehennem azabından korusun Rabbim.

  donjuanzombi

  Temmuz 6, 2009 at 15:05

 100. ben fizikçiyim size şunları söylemekte fayda görüyorum ateistler ayştayn denilen bilgin en sonunda bigbeng i ve tanrının varlığını kabul etti…bir ikincisi kuranda fiziğe aykırı 1 tek kelime mevcut degil bilakis tam aksine binlerce mucize var…..okumadan anlamadan din kararı nasıl verirsiniz heman nasıl karar verdiniz neden acelecisiniz bi kavram üzerine tartışalım konuşalım size aydınlığı tutalım ama siz neden taguta uyuyorsunuz yazık ediyorsunuz kendinize

  donjuanzombi

  Temmuz 6, 2009 at 15:11

 101. ateizime göre madde sonsuzdan gelip sonsuza gitmektedir🙂 yalnış maddenin başlanğıç ve bitişi var nasılki kayaların kuma dönüşmesi gibi evrende yok olacaktır ya kendini içine çekecek yada çözümlenecek ve yok olacak… karbon bilirmisiniz yani demir demir dünyamıza daha sonradan yıldız patlamalarıyla gelmiştir süpernova patlamaları bakır çinko altın alüminyum vb.. tamamı metal olan herşey dünyaya diger yıldızların patlamalarıyla gelmiş bulunmaktadır.. bu geliş zamanları tabii olarak insan yaratılmadan önce dünyaya düşmüş minyon derecelere varan ısılardaki yıldız parçalarıdır.. bunlar neden bugün dünyamıza gelemez çünkü bizi koruyan atmosfer tabakası yaratıcı tarafından inşa edildi 7 kat olarak eğer bu gün dünyamıza bir yıldız parçası düşmüyorsa bunun sebebi bizim selametimiz içindir.. halen akıl etmiyormusunuz. hem düşünün yer yüzünde sürekli daima deprem olur neden şiddetli olanlar nadirdir çünkü dağlar kendi boyunun 2 katı köklere sahip olup yer katmanlarını birleştirir depremler olmaz … halen akıl etmiyormusunuz. biz yer yüzü sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdik.ayettinden mucizeyi anlamak kolaydır bire aptallık etmeyin .. kur-an indi zamanlarda bu hassas dengeyi kim bilebilirdiki?

  donjuanzombi

  Temmuz 6, 2009 at 15:27

 102. güneş said kardeş senin elini öpsün bu ateistler senki onlara tonla bilgi verdin bende birşeyler karaladım ama akıl etmez duymaz işitmez görmezlerse Allah intikamını çabucak alandır hesabı çok hızlı görür bu zavallıların haline acıdım Vallahi allah akıl ettirsin

  donjuanzombi

  Temmuz 6, 2009 at 15:34

 103. gerçek bu işte harikasın

  donjuanzombi

  Temmuz 6, 2009 at 15:37

 104. babosan urfa ya gel kardeş sana bi kebap söylim yiyağ bu ateistler sapıklar güruhudur onlar kördürler sagırdırlar

  donjuanzombi

  Temmuz 6, 2009 at 15:40

 105. eşşek sen ne diyorsun birşeyden haberin yok it orospusu kahpe analı

  donjuanzombi

  Temmuz 6, 2009 at 15:44

 106. 6 degil 9 yaşında biriyle evlendi sebep sadece ona sahip çıkmaktır toplam 12 eş aldı bunu da sadece nikahı ile aldı nikahsız evlenmedi ve arabistandaki insanlar tüürkiyedekine göre çok daha hızlı olgunlaşır be hey eşşekler neden çamur atıyorsunuz iz kalırmı sanıyorsunuz kim size inanır darwinizim matelyalizim ve ateizim gelecekte sadece espiri konusu olacaktır….

  donjuanzombi

  Temmuz 6, 2009 at 15:52

 107. madem 2 milyar ateist var nedense ben sadece size internette raslıyorum ve söyledikleriniz ittikadi konular çelişki var diyorsunda be hey eşşek adam hiç okudunmuki çelişki buldun asıl beyinsiz sizsiniz zavallılar

  donjuanzombi

  Temmuz 6, 2009 at 15:59

 108. senin ilmini kıskandım zira ilim kıskanmak caizdir diye seni Allah için sevdim ey kutlu mübarek insan yazdığın ellerin dert görmesin

  donjuanzombi

  Temmuz 6, 2009 at 16:07

 109. işte din bi insanı bukadar bencilleştirebiliyor. biz haklıymışsak sizin kaybettiğiniz bişi olmıcakmışmış. peki biz haklıysak yıllarca ezilen ve hala ezilmeye dewam eden kadınların kayıpları nolcak sevgilisiyle göründü die taşlanarak öldürülen, küçük yaşta kucağında kitap yerine çocuk taşıyan, din uğruna yapılan o kadar savaşta yetim kalan çocukların kaybını kim ödiyecek sen mi?, olmayan tanrın mı?, yoksa muhammet mi ödiyecek?

  ateist

  Temmuz 6, 2009 at 18:12

 110. ey güzel kardeşim geliştirme yaparken değiştirmişte olmazmısın madem tanrınız herşeyi bilmekte ilk başta getirdiği hükmü nie geliştirmek istemekte yoksa geliştireceğine sonra mı karar verdi bu herşeyi bilen tanrının çelişkisi deilmidir. eski hükümle yargılanmış yada yaşamış insanlara haksızlık deilmidir bu değiştirme (senin değiminle geliştirme).
  hiç bi kadın dan çocuğu olmasa dahi o adamın kadınlarının hiçbirisiyle cinsel ilişkiye girmedi diyemezsin. bilirsinki her cinsel ilişki cocukla sonlanmaz. okudum araştırdım (sen söylemeden çok daha önceden yapmıştım bunu) şimdi bakalım muhammetin kaç karısından çocuğu var:

  Hz. Peygamber’in Hz. Hatice’den iki erkek ve dört kız çocuğu dünyaya gelmiştir. İlk çocuğu Kâsım iki yaşında, Abdullah da küçük yaşta iken vefat etmiştir. Abdullah adlı çocuğuna aynı zamanda Tayyib ve Tâhir denildiği nakledilmektedir. Bunların dışında Medine döneminde Mısır’lı Mâriye’den İbrahim adlı oğlu olmuştur. Kızlarının doğum sırası konusunda ihtilaf bulunmakla birlikte genellikle, Zeyneb, Rukıye, Ümmü Gülsüm ve Fâtıma şeklinde olduğu kabul edilmektedir. (bir siteden alıntıdır)

  görüldüğü üzre muhammetin 2 kadından toplam 7 çocuğu var. hadi hatice yi biliyoruz bi de şu mariye kimmiş onu görelim:

  Peygamberimizin İbrahim adındaki oğlunun annesi.
  Hicretin yedinci yılında Hz. Muhammed (s.a.s), İslâm’a davet için bazı ülkelerin hükümdarlarına mektuplar yazmıştı. Bu mektupların birini de Mısır hükümdarı Mukavkıs’a göndermişti. O da bu mektuba bir cevap ile birlikte bazı hediyeler ve Mâriye, Sirin adlarında iki kızkardeşi cariye olarak göndermişti. Hristiyan olan bu iki Mısırlı kız, Medine’ye gelirken bazı kişilerden İslâm dini hakkında bilgi almış ve bu dini kabul etmişlerdi. Mukavkıs’ın gönderdiği hediyeler Hz. Peygamber (s.a.s)’e ulaşınca, bu iki kızdan Sirin’i şair Hasan b. Sabit’e vermiş, Mâriye’yi de kendisine almıştı.

  Bu iki kızkardeş cariye statüsünde idiler. Hz. Peygamber, Mâriye’yi bir cariye olarak tutmuştu. Zira böyle bir hayat cariyeler için nimet olacak sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Mâriye ile kurulan bu hayatın sonucu olarak Peygamberimizin şu beyanı bir hukuk kaidesi halini almıştır: Şayet bir cariyenin efendisinden bir çocuğu dünyaya gelecek olursa, bu efendi onu daha önce azat etmemiş olsa bile, onun vefatı ile o kadın kendiliğinden azatlı (hür) hale gelir. (yine bir alıntıdır dahası vardı ama gerek görmedin çok uzun olacağı için fazla kişinin okuyacağını sanmıyorum bukadar bilgi yeter)

  muhammede bak sen eşleri yetmedi cariyeleriylede yatmaya başladı ve üstelik çocuk bile yapıyor. muhammetin diğer kadınlarıyla ilişkiye girdiğini ve girebileceğini anlatan birçok hadis ve ayet var onlarıda bi zahmet sen araştır ben yoruldum bunları size anlatmaktan

  ateist

  Temmuz 6, 2009 at 19:24

 111. dünyada en çok düşünen ve düşüncelerini aktaranlar felsefecilerdir bilirsinki onlardan da tonlarca ateist çıkmıştır bide düşünemiyormuşuz maşalla müslümanlar çok düşünüyoda insanlığa yararlı binlerce şey buldular. ne yani quasar ın kendi ekseninde kaç tur yaptığını bulursak ateist mi olcan? bence senin düşüncelerinde sorun var geleceği düşünemiyosun veya tanrınız size o kapasiteyi vermemiş:D bak bilim ve teknoloji hergün gelişmekte bundan 6 asır önce dünyanın yuvarlak olduğu bile bilinmiyodu. bir şeyin nasıl oluştuğunu veya nasıl hareket ettiği bilinmiyosa bu asla bilinmeyecek deildir elbet birgün oda yapılabilir müslümanların takıldığı noktalar çok yanlış

  ateist

  Temmuz 6, 2009 at 19:41

 112. ya allah deilde başka bi tanrı varsa ve allaha inananları cehenneme atıp inanmayanları cennetine alırsa bunu hiç düşündünmü o zmn sizin haliniz nolur die

  ateist

  Temmuz 6, 2009 at 19:53

 113. bir tarafta 5 afrikada 5 yaşındaki çocuklar açlıktan ölürken,zengin ülkelerde milyarlarca ton yiyecek çöpe gidiyor.bu mu tanrının yarattığı bu dünyanın muhteşem dengesi!!!!???

  ahmet

  Temmuz 7, 2009 at 04:27

 114. sana sadece bir soru soracağım.sadece buna cevap ver.peygamberine saygı duyuyorum ama milyarlarca insana örnek olması için gönderilen bir insanın onlarca kadınla evlenmesi üstelik bunlardan birinin 9 yaşında bir çocuk olması sana ne kadar mantıklı geliyor.bu evliliklerde hiçbir kötü niyet olmasa bile(ki sanmıyorum)peygamberin din düşmanlarının bunu koz olarak kullanabileceğini düşünüp yaşına uygun tek bir kadınla evlenmesi gerekmez miydi!!!!??

  ahmet

  Temmuz 7, 2009 at 04:41

 115. nedense genelde ateist oranı az olan ülkeler geri kalmış aç ülkeler(istisnalar var ama kaideyi bozmaz);Ateist oranı yüksek olan ülkeler refah seviyesi yüksek ülkeler?allah ateistleri seviyor galiba bol bol vermiş!!!!!!!!!!!!

  ahmet

  Temmuz 7, 2009 at 05:05

 116. bu müslümanlık falan bitti diyen arkadaşımız.bu gezegeni tanrı yaratmadıysa eminim sen yarattın ki bu kadar emin konuşuyorsun.gözünün önündemi yaratıldıda bizi inaandırmaya çalışıorsun.Hz.Muhammete sapık diyorsunda sen ne cins bi sapıksın bre deyuzz.beynimiizi aldırmışsak söyle ey dünyayı yaratanı gören sen bizim beyinleri nereye koydular ey zeki.muhammet kadınları aldı eet dogru dedin ilk defa dogru bi laf çıktı ama onlar aç kalmasın diye baktı onlara kendi zoruylamı gelin dedi ha yada zorla bişemi yaptırdı.tabi dogru sen sapıktın degilmi pardon unuttum ancak bu düşünceleri senin gibi bi sapık düşünebilir😀 şimdi git msne gir facebook yap sonrada yat başka bişe bilmezsin okumazsın sen hatta bu yazıyıda okumaki bişey bilme gelişmesin o zeki bynin😀 allan cahilleri kuran-ı kerimi kaç kere okudunda konuştun be de get.bizde senin gibilere cevap verioruz off of bari ögren bişeler

  Nickneyime

  Temmuz 8, 2009 at 00:21

 117. arkadaşım saçmalama kurbanın olayım.hata yapan allahmı yoqsa birsürü din ortaya çıkaran küçük beyinli insanlarmı.milllet gidip öküze tapıyorsa burda allahın hatası ne be adam.allah dini kitap olarak indirdi insanlar bunlara uyamadı ve kitabı degiştirdi sonra allah bi daha peygamber yolladı ve bidaha kitap degiştirildi bu sürekli oldu.sen daha bunu bile bilmiorsunki burda konuşuorsun bu küçüklükten beri anlatılır.lan bari din dersinde boş boş oturacagına biraz dinleseydin be

  Nickneyime

  Temmuz 8, 2009 at 00:31

 118. sen bence git önce anneni becer sonra nuha küfretki çünkü senin annen seni böyle bir şrefsiz dogrmuş aşagılık eziq.laf bulamadınızmı küfredin degilmi.LAN KARI KIZ İŞLERİNDEN,O İÇKİNİN TADINDAN,ONUN BUNUN KIZINI BECERMEKTEN BIKMADINIZMI YETER LAN YETER BUNLAR BASİT GELİYOR DİN ZOR.SNRADA ALLAH YOK DİYİP DURUORSUNUZ SİZ NECİSİNİZ LAN NECİ …

  Nickneyime

  Temmuz 8, 2009 at 00:36

 119. denize düşen bir müslüman olsaydın ve kelimeyi şahadet gerirken senin sesini duysaydım emin ol bende ardından allah huzurunda atlardım KAFİR bby

  Nickneyime

  Temmuz 8, 2009 at 00:38

 120. Boşa uğraş… Küçükten inandırılmış şeyi değiştirmek çok zordur,bence hiç tartışmaya gerek yok.

  Afsd

  Temmuz 9, 2009 at 17:04

 121. ben en çok şunu merak ediyorum,dünya yaratıldığında sadece ademle havva vardı ve bunlardan türedik yani bunu idda ediyorsunuz tabi teknolaji falanda yok koskoca taş toprak içine atıldık yani o zaman tanrı bizi terk etti:D

  alev

  Temmuz 12, 2009 at 17:46

 122. Ben de senin cehennemdeki haykırışlarını duyuyorum. Merak ediyorum acaba ölümün ardını hiç düşünebildin mi. Ne o yoksa düşünmeye başlayınca bile tutarsızlıklar mı baş gösteriyo

  Muhammed

  Temmuz 15, 2009 at 16:10

 123. Lan puşt biz sana ineğe taşa güneşe mi tap diyoruz Dünyanın yaratıcısınn olduğuna inan ve Kuran oku namaz kıl sonra dönebilirsen dön bakalım :d tabi kalbin kararmamışsa

  Muhammed

  Temmuz 15, 2009 at 16:18

 124. geliştirilmesine gerek yok ki geliştirilmemiş. sen Allah tan daha mı iyi bilecen. sence daha kesin bi çözüm var mı

  Muhammed

  Temmuz 15, 2009 at 16:20

 125. Benim merak ettiğim kuran da neden bu kadar muhammede özel ayetler var. niye tüm insanlığa indi denilen bir kitapta muhammede istediğin kadar kadınla evlenebilirsin deniyor. neden evlatlığının karısı helal kılınıyor.Bunlar insanlığı ne kadar ilgilendiriyor. İnan arkadaşlar sizin kafanızı kurcalamıyormu bunlar yoksa kuranı okumadınımı

  leonist

  Temmuz 16, 2009 at 19:01

 126. ÜG

  ÜUÜFÜİ

  Temmuz 17, 2009 at 14:06

 127. Lan Anasını Sktimin Evladı Sen İnanmıyosun Milleti İslamiyetten Neden ÇAlıyosun. Lan Sen KArsımda Olcan Varya Bu Ülkenin Kurallarını Hiçe SAyarım Kolumdaki MAson Yıldızını Hiçe Sayarım ve Son Olarak Katliamı Hiçe Syıp Seni Canlı Canlı Yakar Ananıda Bi Güzel …… Herkes Haddini Bilsin LAN

  Ümit Chosen POLAT

  Temmuz 17, 2009 at 18:01

 128. boş verelim bunları 6 yaşında bir çocukla evlenmiş 9 yaşında ilişkiye girmiş bir peygamber 24 tane eş almış bir resul bahsedilen dinin peygamberi kadınlara köle gibi davranan bir din, insan yakan kafa kesen diri diri taşlayarak öldüren bir din hala bunu haklı gösteren bir nesil yazıklar olsun size beyninize insanlığınıza inancınıza hiç mi sorgulamıyorsunuz 24 eşli bir peygamberi 9 yaşında bir kızı beceren bir insanı yazık çok yazık İŞTE MÜSLÜMAN VE DİNE SARILMIŞ TOPLUMLARIN SONU BUDUR KENDİ PİSLİĞİNDE BOĞULMALARI,, HİÇ BOŞA YAZI YAZMAYIN MÜSLÜMANLAR GİDİN KENDİ İŞİNİZE BÖĞLE YERLEREDE GİRMEYİN İNANCIN VARSA BİR YERLERİNE AL CENNETTE HURİLERİ ALIRKEN YARDIMCI OLUR SİZE,

  NOT :MÜSLÜMAN KADINLARA DA İRİ KIYIM ZENCİLER VARMIŞ 30CM ALETLERİ OLAN,,

  cavdar tarlasi

  Temmuz 17, 2009 at 18:05

 129. andolsunki şüphesizki allah vardır şayet akıl sahıbı ısenız evrene bı bakın 3 taen koyunun ıdare edıcısı varda koskoca kainatın yonetıcısı nasıl olmaz allaha yemın edrımkı kımkı allah yok derse şeytan onu kandırmıstır cunku seytan kendıne saf toplamaya calısmaktadır 14 asır one kuran-ı kerimin ortaya koyduklarını bugun batılı nılım adamları yenı keşfedıo kuran-ı kerımde çelıskı yoktur cunku o allah c.c nun sozudur madem kurandan suphe edıosanız o halde dunyadakı butun canlıları yoplayında bır benzerı yapın da gorelım ama yapamzsınız sız zanna uyuyosunuz

  kasırga

  Temmuz 17, 2009 at 18:06

 130. suphesızkı allahın kımseye ıhtıyacı yoktur o zengındır fakat kulluk etmek ıbadet etmenın bıze faydası vardır zaten allah bızı gorup bılemktedır ıhtıyaclarımız karsılayan yardım eden ve hayatımızdakı basımaıza gelecek olaylarıda bı sebebe baglayan odur allah bırdır ondan baska gercek ılah yoktur. ınkar edenler varya sızden once ebu cehıl leheb ve fıravunda ınkar etmıstı sonra ne oldu allah onları perısan ettı merak etmeyın allah herkesın hesabını gormeye yeter sız ancak sacma sapan bı bılım admı dıye gecınen bırının arkasından gıdıosunuz bızım ınandıgımız kuranın ortaya koydukalrı acık ve nettır sende getır bı benzerınıde gorelım getıremezsın

  kasırga

  Temmuz 17, 2009 at 18:13

 131. allaha ıkıde bır tanrı dıyıp durmayın bıde peygamber efendımızede muahmmed degıl hz lafını kullanın o sızın gıbı kırlı bırı degıl temız ve allah katında salıh ve buyuk kımselerdendır. andolsunkı alla hakkında supheye dusenlerı şeytan kandırmıstır ey haddı asnlar alahın kuranı kerımde yaptıgı uayarılarla gormuyormusunu gozlerınızde perde kulaklarınızda agırlıkmı var bı bakın 1400 sene once ınen kuranda sızın bugunkı ınkarınıza allahu teala nedıyor ayetlerı yalanlayanların vay halıne onların varacakları yer cehennemdır ustelık guvendıgınız şeytan sızı yuz ustu bırakcak o zaten cehennemlık sızıde bole sacmalıklarala kandırıokı beraberınde sızıde gotursun bataken sızıde bataklıga cekıo unutmayınkı sız ne ıslama nede allaha kurana peygambere zarar verebılrısınız sızın zararınız kendınızedır ıslam yaşar ve yaşayacakta sız kendı sacmalıgınızla ofkenızle olur gıdersın allahta sızı buyuk bı cezaya carptırıda ebdı olarak kaldıgınız cehehnnnemde aman bıle yoktur gelın yol yakınken tevbe edın ıslama donun suphesızkı allah cok bagıslayıcı ve merhamet edıcıdır ıstedıgınız kadar soleyın sızın soledıkelrınız belgeleı dayanagı yoktur hıc bır aslıda yoktur sız ancak seytanın dedıgıne ve kendı nefsınıze zanna uyuyosunuz yakında bıleceksınızkı bu sızın felaketınızdır

  kasırga

  Temmuz 17, 2009 at 18:30

 132. oruc meselsıne gelınce fakır ve ac olan ınsanların durumunu anlamak ve nefsımızı tebıye etmek ıcın allahu tealanın emrıdır bunun yanıda bı cok yararı var eyy allahuteal hakkında yalan uyduran ınsalar bılesınızkı allah hakkında yalan uydurmanıza karşılık acıklı bı azap cehennem sızı beklmktedır . belegenız dayanagınız olmadan kuran-ı kerım hakkında sadece nefsınıze ve şeytana uyarak sacmalısosunuz eger akıl sahıbı ısenız kaınattakı her varlıkta allahu telanın azametını kudretını gosterend elıller vardır. gercekten sız aklını kullanan ınsalardan degılsınız merak etmeyın bu uydurduklarınızın hesabını yakında vereceksınız ınanc sız ysayanlara solıom hayvandan fakınız varmı ? yokk merak etmeyın bugun dunyada allahı hatırlamazsanız yarın mahşerde allah sızı yerın dıbıne sokamsını ıı bılır eger akıl sahıbı ısenız arastırın derın arastırın ole konsun kafadan uyduruk lafalr solemeyın şeytan sızı belllıkı aldatmış ama o ınandıgınız seytan sızı yarı yolda bırakacak kuran-ı kerım hakkında şüphe edenler ıı dınleyeın allahu tela 1400 sene once ınen kuran-ı kerımde bu sapıklıgınıza ne cevap verıor ı dınleyın bakara 23 24:Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin). Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır

  kasırga

  Temmuz 17, 2009 at 18:43

 133. arkadaşlar ben 14 yşındayım ama gerçktn burdakileri okuyunda knedimi kötü hissttim aslında acımamam gerk ama atesitlerin ALLAH A inanmazsı için güzel ALLAH ımı dua ediyorum şimdi bilidğim kardyla çelikilerini yntlıcam belki faydam olur
  diyorsunuzki ALLAH nie bu dkr din vsrkn birini ardan sıyrmış ama şunu bilmiyorunsunzki ALLAH U TEALA en son din olan müslümanlığı göndermiş neden çünkü diğer dinler ve kitapalr hep insanalr tarfından dğiştirilmiş bu yzüden ALLAH U TEALA son din olark ve son peygamberimz olan HZ.MUHAMMED İ S.A.V İgöndermiştir ve kitabı koruma altına almştır ve bunları kimse değiştirmez yani diğer kitplar değiştirlişmiş ama ALLAH KURANI koruyor ve ahirete kadr da koruycak haşa diysunuzki efendimzz 24 karıyla yok öle yok böle ypmış ne haddinize bilmdewn konşuyorsunuz o dönmde kadınlar satılıyordu peygamberimizde onları korumak için evlenmiştir onlrla bide peygamberimiz ayı 2 ye bölmüştür innamaynlar için ona o zmnda büyücüsn demişler bu nasıl bi rçelişke önce buna bakın siz
  orç nie tutlurmuş anlamıymuşsunuz fakirlerin durmunu anlayıp onlara yardım etmek için tutulur bkaın mantıklı bir cvp demişsnki herkez eşitmi olmak zorunda biz nedne tutalım ozmn herkez eşit dğeilse ALLAH IN yarıtıcı olduğuna neden inanmazsın br çelişki daha bende yazıyı görünce oalslık bulucma sandım ama anlamadım hç birşey inş bu yşmda bir şeyler anlttısamn veya birinizi düzltiysme ne mutlu bana🙂 ALLAH IM AF EYLESİN

  14 yşında bir müslüman

  Temmuz 17, 2009 at 18:49

 134. sen hıc bısey yaratamazssın yaratmak yoktan var etmek yanı allahın yarattıgı malzemelerı kullanamdan yaratta gorelım bu acık bı samalıktır allahın kımsenın kulluguna ıhtıyacı yoktur ıbadetınede ıhtıyacı yokrtur fakat bu ınsalr ıcın hayırlıdır sız gercegı nezaman goreceksınız bılıomsuunuz olum vaktı geldıgınde can bogaza dayandıgında artık gozunuzden perde kalktıgında HZ.AZRAİLİ a.s karsınızda gordugunuzde ıste ozmanda vay bızım halımıze dıyeceksınızde oggun donusunuz olmucak cunku o sızın canınız alırken aman vermıcek ama mumınlere ıse merhametlıdrı bıkactane sozde muslumana bakarak ıslam hakkında yanlıs dusunclere yonelmeyın

  kasırga

  Temmuz 17, 2009 at 19:19

 135. lutfen yazılar sılınmesın ve adıl bı platform olsun hadı bakalım

  kasırga

  Temmuz 17, 2009 at 19:28

 136. kurandakı celıkıler adı altında en basa yazı yazan yonetıcı hz peygamber zmanındada kuran-ı kerımde celıskı yoktu sımdıded yok peygamberımzıden sonra ınsların bı fıtneye uymustur ve bole laflar olmsutur kuran-ı keım celıskısızdır akıl sahıbı olanlar anlar akıl aldıgınız seytan sızı ucurumdan aşagıya atıo farkında degılsın sen bu yazıları yazarak ancak kendıne cehennemde bı döşek satın alıosun baska bısey degıl ıslama zarar vermezsıznı cunku ıslamın koruyucusu allahtır allah haddı aşanların ve ınkarcıların hakkında cok iii gelır

  kasırga

  Temmuz 17, 2009 at 19:31

 137. BEN HEPİNİZE BİR TEK SEY SOYLUYORUM HEPİNIZ BIR GUN ATEŞ OLUP YANACAKSINIZ KIMSE SİZE AKIL VERMESİN SİZLER ZATEN AKILI OLSANIZ GIRMESINIZ BU YOLA ALLAH HEPİNIZN BELASINI VERSİN…

  KARAKARTAL

  Temmuz 17, 2009 at 20:47

 138. ateist olanlara söylüyorum fireunu bilmeyeniniz yoktur siz kendinizce eğitimlisiniz çünkü hepiniz bilirsiniz yani.Allah demiştir ki Fireunun cesedini cürütmeyeceğim peki fireunun cesedinin hala çürümediğini bilmeyen var mı aranızda ? Peki daha bilimler gelişmemişken Kuran da biz çocuğu anne karnında 3 aşamada yarattık diye ayet var bu ayet daha sonra bilimler vasıtasıyla kesinlik kazandı ! Peki uzayda 1 cm bile farklı olsaydı her şey bu dunyanın sonu gelirdi diyen bilim adamlarına ne demeli bu da mı tesadüf ? ayıptır söylemesi dişi cinsel organıyla erkek cinsel organının şekli şemali neden öyle her ikisi de aynı şekle sahip olabilirdi ve o zaman üreme olmazdı !!! evrim teorisine gelince sizin böbreğiniz eksik olunca ölürsünüz değil mi peki evrime göre her şey yavaş yavaş gelişmiş ve değişmiştir peki en son böbrek veya kalp veya beyin gelişmiş olsun o canlı ölür yaşayamaz !!! hala Allah’a inanmayan varsa ne diyim artık…BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.ALLAH SİZİ ISLAH EDER İNŞALLAH..iyi günler dilerim

  aykut

  Temmuz 17, 2009 at 21:44

 139. eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve resülühü

  aykut

  Temmuz 17, 2009 at 21:46

 140. YA NE DİYOSUNUZ SİZ İNTERNETTE DOLAŞIRKEN GÖRDÜM BURAYI AMA İNANAMIYORUM SİZE %100 KANITLANMIŞTIR ALLAHIN VARLIĞI AÇ Bİ KURANI KERİMİ OKU DA HERŞEY ORDA YAZIYO İNANMIYORSANDA AÇDA Bİ BAK BELKİ İMANA GELİRSİN

  ilknur

  Temmuz 18, 2009 at 11:33

 141. demek dünyayı sen yarattın öyle ise beni öldür tekrar dirilt hadi bakalım bunu yap bana elindeki malzemelerden bir insan yarat

  mustafa

  Temmuz 18, 2009 at 13:30

 142. arkadasım ALLAH(c.c)İSLAMİYETİ diğer dinler insanların elinde oyuncaklaşarak bozulduğu için gndermiştir ve tüm evren için gndermiştir herkezin inanması lazımdır sizin gibi mallar sayesinde İSLAMİYETe farklı hikayeler katılarak bozulmaya calısılıyor ALLAH(cc)size acısın sizin bir alay sapık tarafından kandırıldıgınızı göstersin

  mustafa

  Temmuz 18, 2009 at 13:37

 143. yazık bu müslümanlara yaa🙂 ne kadar da düşmüşler tuzağa…

  inanc

  Temmuz 19, 2009 at 17:48

 144. ulan şerefsiz herif hz.muhammet s.a.v sadece 4 eşi ile karı koca hayatı yaşadı.diğer eşlerini oradaki halktan korumak emniyet altına almak için evlendi.genelde dul ve yetim insanlardı.salak herif işte senin gibi şerefsizler var diye bu dünya bozuk.kafanı kaldır.uzaya yıldızlara bak bu kadar müthiş şeyler nasıl kendiliğinden oluşur bu imkansız salak.o şerefsiz rıchard ın ya yanılıyorsan davasına gelince.sizin gibi.o.r.o.s.p.u. çocukları tarihte daima putlara çok tanrılı sistemlere inanmışlardır.işte yüce allah bu cehaletten kurtarmak için insanları peygamberlerini bu dünyaya gönderir.sen önce git.anana babam kim.de meyhane p.i.çi.

  sanal mücahit

  Temmuz 19, 2009 at 18:04

 145. çok ama gerçekten çok iğrençleşiyorsunuz.bir kerre hz.peygamber’in çok evliliği konusunu sen ve senin gibi ön yargılı inançsız,okumayı ve araştırmayı muhtemelen hiç sevmeyen birisinin yorumlaması kadar çirkin başka birşey olamaz.bu konuda sana ve senin gibilere önerim,ön yargısız art niyetsiz hz.peygamber’in hayatını veislamın tarihini okuyun .

  musa

  Temmuz 21, 2009 at 09:02

 146. çelişki!öylemi?bir kerre çelişki senin kafanın ,beyninin içinde.şunu birkerre çok iyi anlaki!dinde çelişki diye birşey asla olmaz.çünkü o dinseni ben ,onu bunu,yani tüm varlıkları yaratan allah’ın dinidir..(islamdan bahsediyorum)o güdük aklınla dine saldıracağına biraz islam’ı doğru kaynağından araştır,oku ,öğren….öyle kahve köşelerinde çakma fikirlerle ahkam kesip kendinede yazık etme!!!!!!!!!

  musa

  Temmuz 21, 2009 at 09:08

 147. İnanıyorum🙂

  centii

  Temmuz 23, 2009 at 12:16

 148. @ilknur
  sen yorma kafanı, zira alışmamışsın istenmeyen etki yapabilir. azıcık daha dolaşsaymışsın sitede zaten söylediklerinin cevabının da site içerisinde olduğunu görebilirdin🙂

  https://ateist.wordpress.com/2009/06/24/bir-ziyaretci-yorumu-ikili-iliski/

  ha zaten okumadan, düşünmeden, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı benimsediğiniz her halinizden belli. size önerim azıcık kafanızı yormanız.

  septic

  Temmuz 25, 2009 at 08:49

 149. bu ateistlere ne kadar anlatsanız boş, Allah onların kalplerini mühürlemiş isteselerde inanmaz onlar. Allah herşeyi bilendir, ateistleri yaratırkende biliyordu inanmayacaklarını ve onların kalplerini mühürleyerek yarattı. hepsi cehennem ateşinde yanacak, Allah onları cehennem ateşinde yakmak için yarattı zaten. ve inananları da cennete yerleştirmek için yarattı. çünkü Allah herşeyi bilendir

  haarrun

  Temmuz 25, 2009 at 20:15

 150. SİZİN ATEİST GIBI INANMADIGINIZ SEY BELANIZI VERSIN BASINIZA AKILLANDIRACAK MUSIBETLER VERSIN INSALLAH ATEISTSIN MADEM NEDENB DINIMLE UGRASIYOSUN KI INANMA ZORUNDA DEGILSIN DE ZATEN DIN ZORUNDA OLARAK INANILAN BI OLGU DEGILDIR ZATEN PEYGAMBERIME KIM LAF SOYLERSE KIM KOTU DERSE INANMADIGINIZ AMA VAR OLDUGUNU SAKLAYAMADIGINIZ SEY BETER EYLSEIN INSALLAH

  MüSLÜMAN S.beYLiM

  Temmuz 26, 2009 at 12:42

 151. BILIMLE DIN HIC BI ZAMAN BIRBIRINE KARISTIRILMAMALI NE BILIMIN GERCEKLERI RED EDILMELI NE DININ OLGULARINDAN SAPILMALI BIRI MADDI DIGERI MANEVIDIR ZATEN AKLI OLAN INSANINDA HEM MADDIYAT HEMDE MANEVIYATA IHTIYACI VARDIR KI ATEIST OLSA BILE DIN TARTISILAMAZ VE KARALANAMZ BI OLGUDUR TANRI VAR YADA YOK BU TAMAMIYLE SENIN IC DUNYAN VE MANEVİ İNANCİN BİLINCINLE ALAKALI BIR DURUMDUR OLDU MU ATEIST KARDESIM DAVİD HUMENIN SOZLERINI IYI ARASTIRIN RICAM

  MüSLÜMAN S.beYLiM

  Temmuz 26, 2009 at 12:46

 152. allahın varlıgını kuranı kerime baglamış arkadaş…aç oku diyor gerçekleri gör…sen okudun mu acaba. ve sen biliyormusun zamanında bende inanıyordum ama okuduktan sonra kuranı muhammed ve çevresindekilerin yazdını anladım…
  ayrıca nette inanmayanlara yönelik bir sor var .o halde insankar niçin inanır..cevabı basit.ölümden korktukları için….

  Anonim

  Temmuz 26, 2009 at 18:55

 153. bir yüz yıl daha geçecek ve bu müslüman hristiyan..vs.her ne haltlarsa tarih sayfalarında anlatılan putperstler gibi söz edilecek ve gelecek nesiller bunlara amma da paranoyakmışlar diye söz edecekler..

  gorki

  Temmuz 27, 2009 at 13:48

 154. aç kalmasın diye onlarla evlendi demişsin kadınlara bakmanın evlenmekten başka bir yolu yokmuydu acaba…

  artmgy

  Temmuz 27, 2009 at 17:57

 155. auuhahahahha lan gerizekalı o senin isim olarak gördüğün said ingilizce bi kelime puuhahahhaa öldümlan hiç güleceğim yoktu:D:D:D: bide diyo güneş said kardeş auuhahaa

  adad

  Temmuz 27, 2009 at 20:28

 156. Eyer dini kabul ederseniz hic birsey kayib etmezsiniz, sadece iyilik güzellik ve baris icinde yasarsiniz

  demişsinde teokrasiyle yönetilen bir ülkede örneğin ırakta iyilik güzellik barış içinde yaşayabilirmisin?? yaşayamazsın çünkü islamla yönetiliyor götünüz yiyosa başı açık bi şekilde gezin ırakta aynı saniyede vururlar sizi işte islam yönetimi belli oluyo aynı şekilde iranda da öyle kaç kişi öldü daha geçen sırf seçimlerde 100lerce kişi öldü neden çünkü islam la yönetiliyor.

  adad

  Temmuz 27, 2009 at 21:00

 157. Bende yorumları okuyunca üzüldüm.Gerçekten bu nasıl bir islam anlayışıdır.genelde inanmayan arkadaşların anaları,babaları,cinsel tercihleri ile ilgililer …Bunları okuyunca ateist arkadaşlara daha yakın hisediyorum kendimi….Din bu arkadaşlar için demek ki bu…Bir de komedi var…Sen şunu okudunmu bunu okudunmu…Koydummu boruyu tarzında….
  Gerçekten çok ayıp,komik ve insana yakışmayan tavırlar bunlar…
  İslam bekçisi olarak cenneti garantilediğinş düşünen sığ ve kısayol tavırlar….İnanmayan arkadaşlara insanlık sınırları içerisinde cevap veren 3-4 arkadaşa teşekkür ederim.
  Herşeyi konuşulabilir kıldıkları için ateizmi savunan arkadaşlarda teşekkürler…
  Tanrı adına allah adına bekçilik yapmak isteyen cahil fethullahçı,adnan hocacı v.b.emanetçilerde yazıklar olsun.Kendi fikirleriniz olsun biraz.Başkalarının sizin yerinize düşünmesini kabul ediyorsanız insan değilsiniz en başta…

  Saygılar,

  Tolga

  Temmuz 28, 2009 at 23:32

 158. arkadaşım sen ne saçma sapan bir insansın yav . bişeyleri anlamakta zorlukmu çekiyorsun sen. yaşamadığın çağın yorumunu nasıl yapabilirsin.senin kalbinde ne biçim bir mühür var sen nasıl bir körsün
  KURAN her cuzu her duası her ayeti ve her harfiyle bir mucizedir . sen bu kadar akıllısında dünyayı yöneten insanlar aptalmı İŞTE YÜCE ALLAHIN BÜYÜKLÜĞÜ BURADA KENDİNİ GÖSTERİYOR.BİZ NEDEN ALLAHA İNANIYORUZ BİZ NEDEN MÜSLÜMANIZ,VE BİZ NEDEN O PEYGAMBERİN ÜMMETİYİZ
  BİLİYORMUSUN.BUNLARA SANA BAKTIKCA CEVAP VEREBİLİYORUM.CEVABINI SENDE ALMAK İSTİYORSAN AYNAYA BAK VE 5 DAKİKA SONRA GÖZLERİNİ KAPAT NE DEDİĞİMİ ANLARSIN.

  babahan

  Temmuz 29, 2009 at 07:56

 159. (?????????????????-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

  sen busun …..

  babahan

  Temmuz 29, 2009 at 08:30

 160. bak arkadaşım seninle bizim aramızdaki fark nasıl bişey biliyormusun

  senin hayatın ( ?!?!?!?=😦 )

  bizim hayatımız ise ( ++++++++++ =🙂 )

  yani sen hayatını soru ve düşüncelerinle bitirecen

  ama biz bişeyleri doldurmaya çalışıyoruz

  babahan

  Temmuz 29, 2009 at 15:44

 161. Muhammedd´in hangi karisi kimsesizdi, aciklarmisiniz ??? Ebubekir, Osman ve Ömer´in kizlariylada Muhammed evlenmedimi ???? Hadi digerleri kimsesizdi, bunlardami kimsesizdi yani ? Kaldiki daha evli olan bir kadin ile evlenmedimi ? Kocasinida savasa gönderipde orda öldürtmedimi Muhammed ?

  Öbür karilarinin hepside baska aisretlerin ya karisi yada Kizlari degilmiydi ? Bu asiretleri savasip yenipde kadin ve kizlarinida sasav ganimeti diye almadimi ?

  Kimse sizin inanciniza karismiyor ve sizi elestirmiyor. Biz din´i elestiriyoruz cünkü celisikilerle dolu bir dindir – ki tüm dinler öyledir..Allah madem bu kadar ulu, büyük, hatasiz, yüce, temiz, adildir nasil olurda bir Kitap dolusu celiskiler insanlara gönderipde tüm insanlari birbirine savastirir..Bu Kitaplar yüzünden degilmidirki biz burda sizinle tartisiyoruz ? Allah´in 99 ismi varki demek Allah´dan öteye bisey yok ama sonucta Allah´in kaldigi bir mekan vardir..Allah´in kaldigi mekan Allah´dan büyük olmasi gerek yoksa Allah oraya sigmaz ve orda kalamaz..Demekki Allah´dan büyük baska bisey varmis..Al sana siradan bir celiski..Din´in neresine baksan, Kitabin hangi sayfasini acsan celiskilerle dolu..

  Ama insan o kitabi ve O Allah´a gönlü ve gözü acik bakacak..Gözün ve gönlün kör baktinmi her masali mal ve bal gibi yutar ve herseyide inanirsin..

  Allah´dan korkuyorsunuz siz..Allah´i sevdiginizden degildir bu korkunuz. Allah´in cezasindan korktugunuz icin korkuyorsunuz..”Öteki Dünyada” basiniza geleceklerden korktugunuz icin Allah´dan korkuyorsunuz..Su öteki Dünyadaki sözde cazalar olmasa varya, kimse ne hacca gider, ne oruc tutar, ne namaz kilar, ne inanir nede Allah´i tanir..Muhammed´i zaten kimse takmaz..

  Ama korku kötü bisey iste🙂

  Deniz

  Eylül 5, 2009 at 01:49

 162. BAKIN BİR KUŞ ÖZELLİĞİNİ İNCELEDİĞİMİZDE MÜTİŞ HARİTA SİSTEMLERİ OLDUĞUNU BİR SİVRİ SİNEK ÖZELLİKLERİNE BAKTIĞIMIZDA MÜTİŞ ÖZELLİKLER OLDUĞUNU GÖRÜRÜZ BUNLARLA SINIRLI DEİL BÜTÜN HAYVANLARDA MÜTİŞ ÖZELLİKLER GÖRÜRÜZ BİR MASANIN Bİ USTASI VARDIR BİR ARABANIN TASARIMCISI VARDIR HER EŞYA DÜŞÜNÜLEREK YAPILMIŞTIR Bİ ELMA Bİ PORTAKAL VEYA Bİ ÇEKİRDEKDEN MEYDANA GELEN KOCA AĞAÇLAR SEBEBİYLE YEDİĞİMİZ MEYVELERİN Bİ USTASI OLMASINMI biz namazda kılıyoruz ibadetlerimizie uyguluyoruz ama şunu bilin ya cennet yada cehennem varsa o zaman napıcaksınız ebediyyen çıkamaz durumda olursunuz biz sonsuz şekilde güveniyor inanıyorz elh

  Anonim

  Eylül 6, 2009 at 10:14

 163. Beyler benim yazdigim yazilari neden sildiniz?
  Küfür felan dfa yazmamisdim.
  Ben de ateistim.

  Allah mallah yok.
  eskiden inanirdim.
  Kurani elestirel gözle okuduktan sonra inanmadim.

  Turgut Reis

  Eylül 8, 2009 at 21:41

 164. arkadaşım lütfen düşünmeyi dene..düşünmek günah değildir öyle değilmi öyleyse biraz düşün sen ezbere konuşmayı seçiyorsun her geçen gün evrenin sırları aralanıyor her şeyin alimi denilen kuran bunların çok uzağında..milyarlarca yıldızın galaksinin oluşumu çözüldü bilimsel olarak kanıtlandı.evrenin kuranda denildiği gibi yaratılmadığı ortada..evrim teorisi onca kara çalmalara yalanlara karşıngerçekliği her zamanki gibi korunuyor ademle havvanın birer hikaye olduğunu neredeyse ilkokul çağındaki çocuklardan bile anlayanlar var..san tavsiyem sadece oku ve düşün.gerçekler önce biraz soğuk ve acı geliyor ama gerçek gerçektir

  cihan sezer

  Eylül 8, 2009 at 22:01

 165. eğer o sapık diye bahsettiğin kişi gerçekten öyle olsaydı 25 yaşındayken 40 yaşında dul ve çoçuklu bir kişiyle evlenmezdi bir kalem bile ustasız olmazken koskoca dünya nasıl kendikendine olur sen hiç düşünmezmisin ? bu kdar aptalsan bilgisayarı nasıl kullnıyorsun sana şaşarım bir gökyüzüne bak eğer sana kendi kendine olmuş gibi görünürse ben kendimi taksim de asarım yazıya gelince orada iftiracı derken peygamberimiz kast edilmiyor
  “muhammedde ancak bir resüldür ondan önce resüller gelip geçti.şimdi siz o ölür veye öldürülürse siz ardınıza dövünecek misiniz?”ali imran 144 bizim peygamberimiz tarih olmadı sen hiç hırka-i şerifi görmeye gittinmi insanların ona duydukları aştan hıçkırahıçkıra ağlamalarını gördünmü ama sana bir müje sen ve senin gibiler için ALLAH c.c. cehennemi yaratı onu görünce inkar edemiyeceksin
  inşallah hidayete erersin dinimiz sen dahil herkeze açıktır bunları bırak alemmlerin tek ve gerçek hakimi olan ALLAH’a inan tövbe et o sapık ediğin insandan nasıl şefeat dileyeceğini bilmiyorum

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 20:35

 166. haşa ALLAH c.c. bizi terk etmedi bizi dünyada sizin gibi unutup unutmayacağımızı anlamak için gönder di ALLAH bunu bilmezmiydi bilirdi kimin daha iyi işler yapacağını ama insanın itiraz etmesini önlemek için dünyaya gönderdi mesale ALLAH istese sen şimdi ölürdn fakat sana süre veriyo belki tövbe edersin diye ALLAH’ın merhameti sonsuzdur ona tövbe et yoksa sizin için elim bir azap vardır

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 20:44

 167. kardeş tahminimce ALLAHA inanıyorsun ama bunlara böyle cevap verme aklını kullan islamın yöntemi küfürdeğil güzel sözdür eğer senin yüzünden bir kişi islamda soğursa vebalini veremezsin bunlara örnek ol insan nasıl olur görsünler

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 20:49

 168. bizim yöntemimiz küfür değil akıldır senin yüzünden bizi küfürbaz sanarlarsa sana ne olur bilemem islamı savunmak güzeldir ama savunmasınıda bilmek gerek

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 20:51

 169. allemleri yaratan ALLAH’ın dinimizi çelişkili şekilde yaratmasına inanıyorsan o kfanın içinde duran şey ne işe yarar ALLAH’ın rahmeti sonsuzdur ona tövbe et

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 20:54

 170. her insanın imtihanı ayrıdır heğer o kişiler ALLAH’a isyan etmez ve yinede şükrederlerse emin ol senin giremediğin cennette fazlasıyla doyacaklar ALLAH’a tövbe at onon merhameti sonsuzdur inşallah hidayat bulursun

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 20:58

 171. adad kardeş sen burdabizim kardeşimize gülüyorsun fakat biz ve o seni o cehennem ateşi içerisinde görünce bizde sana güleceğiz bildiğin ingilizcede o gün sana fayda sağlayamayacak

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 21:01

 172. kardeş sadece peygamberimize değil bütün müminlere istediği kdar aş hakkı verilmiştir
  asıl sen kuranı düzgün oku ondan sonra burdaki insanları şüpeye düşürmeye çalış inanin ki çabalarınız boşa hiçbir mümin bu dediklerinize inanmaz kendini fazla yorma tövbe et ALLAH’ın merhameti sonsuzdur

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 21:05

 173. ALLAH yer yüzünün her yerine peygamberlerini gönderdi doğru yolu yolunu gösterdi ve o yolda gitmelerini istedi fakat zamanla insanlar sapıttılar o yoldan uzaklaştılar VE ALLAH oraya yeni bir peygamber gönderdi bu her yerde böyle gitti taki allemlere rahmet alarak yaratılan peygamberimiz gelin ceyekadar o bütün insanlığa göndrildi ALLAH HATA yapmaz o her türlü kötü sıfattan münezzehtir bir eline,gökyüzüne ,suya, güneşe ,eterafına bak ALLAH’ın mükemmel yratma sanatını gör tövbe at ALLAH’ın merhameti sonsuzdur

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 21:14

 174. tarih sana bisey belletmeden ben beletiyim islam demokrasi denilen saptırılmışseyin ön özünü kapsar bundan 1400
  sene önce 4 halife seçilerek göreve başlaıştır örnek 2:paygamberimiz uhut savaşında bir avunma savaşı yapmak istemiştir ama sabilerin çoğunluğu bu görüşü istemeyip meydan savaşı olsun demişler ve de peygamberimiz çoğunluğa uymuştur bunları istediğin kaynaktan araştır
  doğruluğunu göreceksin ölüm sana belletmeden iman et ALLAH islam girenlerin önceki günahalarını bağışlar o tövbeleri kabul edendir

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 21:26

 175. ataist kardeş sanırım okuma yazaman yok olsaydı böyle cahilce konuşmazdın suyu ,güneşi, dünyayı,yılsızları yaratan ALLAH’ın balçıktan insani yaratamıyacağına inanmak asıl 1 milyonkat daha cahilliktir kuran ALLAH’ın en büyük mucizesidir oradi sözler bizzat ALLAH’ındır.peygamberimiziz hayatını hiç okumdın galiba çünkü açlıktan karnına taş bağlıyan bir insanın düşmanları ona taş tarken onun gül attığı bir insanın hümanist bir yaşam sürmiyecegine inanmak mevcut ilimlerin gercek olmadığına inanmak kadar gülünçtür tamam alaşa biliriz biz hz.ademden geldik sizde maymundan geldiniz tamam mı ? eğer okuman varsa harun yahyanın su eserlerini oku darvinizim dini,türlrin evrim yanılgısı,kuarnın mucizeleri belhi o zaman böyle cahilce konuşmazsın ALLAH’ın merhameti sondurdur tövbe et af dile buda böyle biline

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 21:38

 176. kardeş sen hidayete yakınsın bırak bu ateistizm saçmalıklarını etrafabir bak bir düşünün EY İNSANLAR bir demir parçası bile kendi kendine klıç olamazken koskoca dünya ,yıldızlar,güneş nasıl kendi kendine olur acizliğinizi anlayın alemlerin rabbi olan ALLAH’a iman edin o tövbeleri kabul edendir

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 21:44

 177. biz müslümanların üslübu böyle değildir lütfen bu aciz insanlara örnek ol

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 21:46

 178. ateist kardeş ALLAH kitabını arapça indirmiştir ve
  biz türkçe konuşuoruz her dilde olduğu gibi çevirilerde çoğukez sapma ve değişme oluyor
  ama emin ol şu ayette çelişki olmamaz sana müjdem “o kimselerki mümin erkeklere ve mümin kadınlarafitne yapmışlar ,sonrada tövbe etmemişlerdir.muhakkak artık onlara cehennem azabı vardır” buruc suresi 10. ayet çabaların boşadır müminleri fitne ile oyuna getiremiyeceksin
  kuranda çelişki yoktur!!! vazgeç tövbe at afdile ALLAH’ın merhameti sonsuzdur

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 22:06

 179. eğer böyle bir iddası olan kardeş varsa yazdığı sureyi göstersin ALLAH senden razı olsun cennette buluşuruz seni çok merak ettim

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 22:10

 180. size töbe atmeniz için vakit veriyor isminden utan ahmet ondan şefeat istemende isminin bir faydası olmaz ALLAH bu dünyaya sinek kanadı kadar değer verseydi
  kafirlere bir gram su içirmezdi

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 22:15

 181. ataist kardeş yolları yaratan ALLAH’tır kardeş gel asıl doğru yola gir sabenin hayatlarını bir oku bak bakalım onlara ne saygısızlıklar yapılmış barış ve eşitlik ancak islamdadır ALLAH Tövbeleri kabul edendir

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 22:29

 182. o zaman bir güneş daha yarat yarın uyanır uyanmaz bakacağım eğer 2. güneşi görürsem sana taparım

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 22:30

 183. böyle bir olay senin gibi kafirlerin iftirasıfır
  eğer peygamberimiz şehvetine düşkün olsaydı 25 yaşında mekkenin en prestijli genciyken 40 yaşında ve dul ve çocuklu bir kadınla evlenmezdi azıcık okuyun (ikra ) ALLAH tövbeleri kabul edendir tçvbe et

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 22:35

 184. ALLAH ALLAH ALLAH yeterli bir cevap oldu sanırım her kez ne ekerse onuy biçer ALLAH’ın olamadığına inanarak asıl siz
  bencilleşiyorsunuz siz hiç düşünmezmisiniz?
  sadece 1 dakika doğru düşünürsen iman edersin ALLAH tövbeleri kabul edendir

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 22:41

 185. İnkar edenler ateşe sunulacakları gün, (onlara şöyle denir:) “Siz dünya hayatınızda bütün ‘güzellikleriniz ve zevklerinizi tüketip-yok ettiniz, onlarla yaşayıp-zevk sürdünüz. İşte yeryüzünde haksız yere büyüklenmeniz (istikbarınız) ve fasıklıkta bulunmanızdan dolayı, bugün alçaltıcı bir azab ile cezalandırılacaksınız.” (Ahkaf Suresi, 20)

  O küfre sapanlar, kendilerine tanıdığımız süreyi sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar, biz onlara, ancak günahları daha da artsın, diye süre vermekteyiz. Onlar için aşağılatıcı bir azab vardır. (Al-i İmran Suresi, 178)

  ateist kardeş inşşalhah ateşe dayancın iyidir çünkü sana lazım olacak iğer iman etmezsen sana elim bir azap yolu göründü ALLAH’a şükret seni daha helak etmedibu uoldan dön yoksa dideceğinyer cehennemin dibi
  ALLAH tövbeleri kabul edendir

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 22:58

 186. atasit kardeş sağolsunlar insanlara çok faydaları olmuş ama kendilerini azaptan kurtaramamışlar gel su adını müslüman olarak değiştirelim
  Kafir, dirildiği andan itibaren yaptığı kahredici hatanın farkına varır. Bu onarılmaz hatanın verdiği pişmanlık dalgası tüm vücudunu kaplar. Büyük bir yıkım yaşar, pişmanlığın etkisiyle kendini yer bitirir.

  Dünyada yaptıkları inkarcılara gösterildiğinde, gaflet içinde geçirdikleri hayatlarını telafi etmeye karşı onulmaz bir hasret duyarlar. Geri dönmeyi, kendilerine bir şans daha verilmesini isterler. Dünyada iken birlikte gaflete daldıkları dostlarını, sevgililerini bir daha görmek istemezler. Tüm dostluklar, tüm sevgiler, tüm bağlar kaybolmuştur. Dünyada iken kurmuş oldukları yaşam, yaptıkları işler, evleri, arabaları, eşleri, çocukları, şirketleri, örfleri, gelenekleri, savundukları “dünya görüşü”, herşey, ama herşey artık değersizleşmiş, yok olmuştur. Herşey yok olurken, yerine de bir tek azap gelmiştir. Ayetlerde, o günkü yıkımın yarattığı ruh hali şöyle tarif edilir:

  Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen; derler ki: “Keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve mü’minlerden olsaydık.” Hayır, önceden saklı tuttukları kendilerine açıklandı. Şayet (dünyaya) geri çevrilseler bile, kendisinden sakındırıldıkları şeylere şüphesiz yine döneceklerdir. Çünkü onlar, gerçekten kafirlerdir. Onlar dediler ki: “Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Ve bizler diriltilecek değiliz.” Rablerinin karşısında durdurulduklarında onları bir görsen: (Allah:) “Bu, gerçek değil mi?” dedi. Onlar: “Evet, Rabbimiz hakkı için” dediler. (Allah:) “Öyleyse inkar edegeldikleriniz nedeniyle azabı tadın” dedi. (Enam Suresi, 27-30)

  Bu arada kafir, içindeki bu büyük yıkıma rağmen, bir yandan da hala kibiri bırakmamakta ve ayetin ifadesiyle “azabı görünce pişmanlığını gizlemekte”dir. (Yunus Suresi, 54) Bu kibirin canlı kalması, onun için ayrı bir azap kaynağı olacak, cehennemde karşılaşacağı aşağılanma, söz konusu kibir nedeniyle ona tarifsiz acılar verecektir.

  ALLAH tövbeleri kabul edendir

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 23:02

 187. kuanda tutarsızlık yoktur dikkatli oku!!!!!!!!!!!!!

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 23:04

 188. sen hidayete kakınsın gelin buluşalım ALLAH’ın dininde onun kitbında ışık ve sevgiyle

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 23:06

 189. sana ALLAH’ın ilk emriyle sesleniyorum

  Yaratan Rabbinin adıyla oku!

  O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı.

  Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

  O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.

  İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

  kuranı azık okuran ALLAH’ın varlığına inanısın bire kafir ALLAH tövbeleri kabul edendir

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 23:10

 190. kardeş haklısın fakat peygamber efendimizin evelendiği hanımlarının küçüğü 16 yaşındadır

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 23:15

 191. kardeş islamın üsülü böyle diğildir küfür etme

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 23:17

 192. eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve resülühü

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 23:19

 193. biz ne kadar düş sekte sizi geçemeyiz esfel-i safilin üyeleri şeytanın tuzağına düşen insanlar onunla beraber cehenneme gireceklerdir
  tövbe et ALLAH tövbeleri kabul edendir

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 23:23

 194. ölüm sadece başlangıçtır senin gibi kafirlerle çok
  çetin bir azap vardır kendini ataşe hazırla çünkü
  ATEŞ SÊNİ ÇAĞIRIYOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  tövbe et ALLAH tövbeleri kabul edendir

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 23:26

 195. ALLAH’IN VARLIĞI
  Monoteist dinlerin en temel ve en önemli mesajı tek bir Tanrı’nın var olduğudur. Tek Tanrı’lı dinler ontolojilerinde önce Tanrı’yı merkeze alırlar, daha sonra tüm sistemlerini bu ontolojik merkez üzerinde oluştururlar. Dinsel emirler de gücünü bu merkezden alır, ahiret inancı da gücünü bu merkezden alır, ahlâkî kurallar da gücünü bu merkezden alır. Bu yüzden şâyet dinin herhangi bir bölümü için rasyonel bir temel bulunacaksa, bu temel söz konusu merkezden başlamalıdır. Çünkü dînî yapının tümü, meşrûiyetini her şeyden önce bu merkezden alır.

  Son ilâhî dini bütünüyle ele alıp bunun diğer din, inanç, telakki ve düşünceler karşısında konumunu belirleyen İslâmî ilim, Akaid ve Kelâm ilmidir. Kelâm ilminin de hiç kuşkusuz, en temel konusu inâyet ve hikmet sahibi olan Tanrı’nın varlığı ve O’nun varlığının delilleridir. Bu deliller, bir yandan inananların imanlarını sağlam temellere oturtmalarını sağlarken, diğer yandan da inkârcı çevrelere karşı cevap ve yol gösterici olmuştur. Bundan dolayı Tanrı’nın varlığını rasyonel bir temel üzerine oturtma çabaları tarih boyunca gerek kelâmcıların çabalarında, gerekse İslâm felsefecilerinin çabalarında kendini göstermektedir.

  Kelâm ilminin tarihin belli bir döneminde yapılıp bitmiş bir bilim olduğunu ve bizim yalnızca kelâm ilmi adına tarihte gerçekleşmiş olan bu bilimsel faaliyet ve birikimi incelememiz gerektiğini düşünmüyorsak; bu takdirde kelâm ilmi adına, modern bilimsel verileri takip etmemiz ve çalışmalarımızda bunları kullanmamız gerektiği sonucuna ulaşırız. Zirâ günümüzde dine karşı yapılan itirazların çok önemli bir bölümü, bilimsel verilere dayandırılmaya çalışılmaktadır. Bu itirazlara, bilimsel veriler göz önünde tutulmak suretiyle verilecek cevaplar, ancak modern bilimsel gelişmelerin incelenmesiyle mümkündür.

  XIX. yüzyıla gelindiğinde değişen şartlar ve bazı çevrelerin, din ile bilimi bir çatışma ve uyuşmazlık halindeymiş gibi göstermeye çalışmaları, Kelâm ilminin misyonuna duyulan ihtiyacı her dönemde olduğundan daha da fazla bir şekilde ortaya çıkarmıştır. XIX. ve XX. yüzyılda ateizm etkinliğini arttırmış ve ateist görüşün teizme karşı kullandığı en önemli tema, bilim-din çatışması olmuştur. Bu arada özellikle XX. yüzyılın bilimsel alandaki keşifleri ile evrenin yapısının, detaylara inildikçe çok kompleks ve çok mükemmel olduğu anlaşılmıştır. İnsanın varolabilmesi için çok geniş olasılıklar dairesi içinde insanın varolması için gerekli olan olasılık seçilmiştir. Bu durum, bazı bilim adamlarını ‘İnsancı İlke’ yi formüle etmeye götürmüştür. İnsancı İlke’nin ortaya koyduğu, evrenin ve canlılığın oluşumundaki hassas ayarlar, bütün bu oluşumların tesadüfen ortaya çıktığını iddia eden materyalist ve ateist çevrelere karşı, evrendeki bilinçli tasarıma dikkatleri çekmeyi mümkün kılmaktadır. Özellikle Avrupa ve Amerika’daki Hıristiyan ilahiyatçılar bu konu ile yoğun bir şekilde ilgilenmekte ve bu verileri pozitivist, materyalist, ateist-Darwinci çevrelere karşı kullanmaktadırlar. Aslında bu delil, kelâmcıların ve İslâm felsefecilerinin, tarih boyunca Tanrı’nın varlığının delillendirilmesinde kullandıkları ‘gâye ve nizâm’ delili, ‘inayet ve ihtira’ delili gibi delillerin yeni bilimsel veriler çerçevesinde yeniden formülasyonu, desteklenmesi ve kullanılması olarak kabul edilebilir.

  Modern bilimin verileri ile zenginleştirilmiş olan bu formülasyon, çağdaş ateist itirazlara çağdaş teist bir cevap oluşturmaktadır. Üstelik bu cevap, ontolojide Tanrı’nın varlığını belirlemek gibi en önemli noktada olmaktadır. Tanrı’nın varlığının kanıtlanmasındaki deliller ve ayrıca bilim-din ilişkisi, Kelâm İlmi’nin en önemli konularındandır. İnsancı İlke’nin ve doğa bilimlerindeki çalışmaların, Batı dünyasında geliştirilmiş olması ve İnsancı İlke üzerine yapılan bu önemli tartışmaların ülkemizde pek tanıtılmamış olması bu konuyu çalışmak istememin en önemli nedenlerindendir.

  Çalışmanın ilk bölümünde; tarih boyunca İslâm felsefecileri ve kelâmcıların, Tanrı’nın varlığını kanıtlama konusunda kullandıkları klasik deliller ile bu delillere yöneltilen bazı itirazlara yer verilerek, bu delillerin ne şekilde ortaya konulduğu gösterilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde; özellikle XIX. ve XX. Yüzyıla gelindiğinde Tanrı’nın varlığı ve dine karşı ortaya çıkan inkârcı akımlar ve bu akımların öne sürdükleri iddialara kısaca yer verilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise; Tanrı’nın varlığının kanıtlanmasıyla ilgili tartışmalarda çok önemli bir yere sahip olan ‘İnsancı İlke’ konusu esas alınarak, evrendeki tasarım ve bu tasarımın insanın varlığı ile olan ilişkisi incelenmeye, Tanrı-kâinât-insan bağlantısı kurulmaya ve bu bağlantıdan hareketle Tanrı’nın varlığını kanıtlamada İnsancı İlke’nin yerinin ne olduğu hususunun modern bilimsel veriler ışığında ortaya konulmasına çalışılmıştır.

  Çok geniş bir konu olması nedeniyle, ilk bölümlerde sunulan anlatımların daha çok genel çerçevelerde kalmasına çalışılmıştır. Özellikle ikinci bölümün konusunu oluşturan inkârcı akımların yani; Materyalizm, Darwinizm, Pozitivizm, Freudizm ve Agnostisizmin görüşleri sunulurken bu akımların teknik detaylarından çok, onların Tanrı’nın varlığına ve dine bakışlarına ilişkin fikirleri ortaya konarak, sistemlerinin temel felsefesinin gösterilmesine çalışılmıştır.

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 23:30

 196. siz ateistler ALLAH sizden razı olsun benim imanımı 1 22ye çıkardınız sizi görünce içimde daha fazla bir ibadet aşkıyla doldum beni ve müminleri yıldıramıyacaksınız biz yolumuzdan ölsekte yakılsakta
  kaynar kazana atılsakta dönmeyiz imana gelin
  ALLAH tövbeleri kabul edendir

  el mümin

  Eylül 10, 2009 at 23:37

 197. adama bak hayatında sorgulamadığı körü körüne bağlandığı saçma ve insan üstü varlığı küfür ederek koruyor cehenemde okeye 4. aranıyor …

  edge

  Eylül 11, 2009 at 21:42

 198. dostum tanrı yok demiyorum var ama insanlardan isterkeri arzuları kuranı getirirken köleliği bitirdim dedi kendi köelelerini oluşturdu hepiniz onun tatmin olmayan egonusun tatmin ediyorsunuz ve buna ibadet diyorsunuz evet tanrı var ama sen istersen var istemyip kabul etmezsen senin için yok sen istemezsen var olmaz …

  edge

  Eylül 11, 2009 at 21:48


Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: