ateist / ateizm

"insanlar gerçek olmasını diledikleri şeylere inanırlar."

Archive for the ‘sure’ Category

İslam’da Diğer Dinlere Hoşgörü Var mı ?

İslam’da gerçekten -söylendiği gibi- diğer dinlere hoşgörü var mı ? Kuran’daki surelerle bu soruya cevap aradığımız zaman karşılaşabileceğimiz sonuç ;

// Bakara 193
Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa, artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır

// Al-i İmran
85 Kim İslam’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır
87 İşte onların cezası; Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır.
88 Onun (lanetin) içinde ebedi kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez, onlara göz açtırılmaz.
91 Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu, hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur

// Tevbe 29
Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah’ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam’ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.

// Mâide 51
Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin.
Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez

// Nisa 46
Allah, küfürleri yüzünden kendilerini (Yahudileri) lânetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.

İslamın , diğer dinlere hoşgörüsünün olmadığı açık ve net değil mi ?

Written by ateist

Ağustos 2, 2007 at 23:51

Kuran’da , Müslümanlara Neler Vaad Edilir ?

Naziat Suresi* 31 32 33 34 : “Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.”

Bu esnada akla, 80 yaşında ölen bir kimse için; kendisiyle yaşıt genç kızın nasıl olacağı gelmektedir.

* Düzeltme ;  Bu yazılanlar , Naziat değil , Nebe suresinde geçmektedir.

Written by ateist

Temmuz 31, 2007 at 12:12

ateizm, Blog, düzyazılar, din, eleştiri, Genel, islam, kuran, müslüman, sure kategorisinde yayınlandı

Kuran’a Göre Dağlar Niçin Var ?

Enbiya/21:31. Onları sarsmasın diye yeryüzünde bir takım dağlar diktik. Orada geniş geniş yollar açtık; ta ki maksatlarına ulaşsınlar.

Nahl/16:15. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağları, yolunuzu bulmanız için de ırmaklarI ve yolları yarattı.

Lokman/31:10. O, gökleri görebildiginiz bir direk olmaksızın yarattı, sizi sarsmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalı nebattan çift çift bitirdik.

Görülüyor ki kurana göre dağlar , insanların depremden zarar görmemeleri için allah tarafından dikilmiştir.

Oysa çoğunluğu müslümanlardan oluşan ülkelerde meydana gelen depremleri gözden geçirelim ;

Ülke / Tarih / Ölü Sayısı
Türkiye / 17.08.1999 / 15.000-30.000
Türkiye / 27.06.1998 / 108
Endonezya / 12.12.1992 / 2.000
Afganistan / 1.2.1991 / 1.500
Afganistan / 4.2.1998 / 3.500
Afganistan / 30.5.1998 / +3.000
Iran / 21.6.1990 / 40.000
Iran / 28.2.1997 / 1.100
Iran / 10.5.1997 / 2.000
Mısır / 12.10.1992 / 552
Cezayir / 18.8.1994 / 171
Türkiye / 13.3.1992 / 653

Eklemekte fayda var ; yakın tarihte müslüman olmayan Japonya’da 8.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ancak telaş edip pencereden atlayarak hayatını yitiren 2 kişi dışında ölüm yaşanmadı.Bilimin , dinin önüne geçtiği açık ve net , değil mi ?

Alıntı “…Bu arada tarihteki bir başka depremden, 1755 yılında Portekiz’de Lizbon Depremi’nden bir örnek verecek olursak, bu depremde kiliseler ve katedraller de yıkılmış, şehir neredeyse dümdüz olmuş, ama bir tek genelev ayakta kalmıştı. Depremin Tanrı’nın bir cezası olduğunu düşünen geri kafalılar da bu durumu görünce söyleyecek söz bulamamışlardı. (Cumhuriyet Pazar Dergisi, 12.11.2000)”

Written by ateist

Temmuz 26, 2007 at 16:32

Blog, düzyazılar, din, eleştiri, Genel, inceleme, islam, kuran, müslüman, sure, tanrı kategorisinde yayınlandı

Kuran’da Öldürmeye Teşvik Eden Surelerden Bazıları

Öldürülmeye teşvik eden sure

// Nisa Suresi 74 İğreti hayatı âhiret hayatı karşılığında satanlar, Allah yolunda çarpışsınlar. Allah yolunda çarpışıp da öldürülen yahut galip gelene biz, yakında, büyük bir ödül vereceğiz 

// Bakara Suresi 191 Onları yakaladığınız yerde öldürün; onların sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın.

// Nisa Suresi 89 Onlarla eşitlenesiniz diye kendilerinin küfre saptığı gibi küfre sapmanızı istediler. O halde, Allah yolunda göç edecekleri vakte kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Bir daha da onlardan ne dost edinin ne de yardımcı.

İslamın nasıl yayıldığı hakkında bilgi oluşturabilecek türden sure ;

// Tevbe Suresi 5 O haram aylar çıktığında artık müşrikleri, kendilerini bulduğunuz yerde öldürün. Yakalayın onları, kuşatın onları, tüm geçit noktalarını tıkayın onların. Bunun ardından tövbe eder, namazı gereğince kılar, zekâtı verirlerse, yollarını açın onların. Kesin olan şu ki, Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.

// Nisa Suresi 91 Diğer bazılarını da bulacaksınız ki, hem sizden emin olmak hem de kendi toplumlarından emin olmak isterler. Ama fitneyle yüz yüze getirildiklerinde başaşağı içine dalarlar. Bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barışa gitmezler ve ellerini sizden çekmezlerse onları yakalayın, tuttuğunuz yerde öldürün. İşte böylelerinin üstüne gitmeniz için size açık bir izin ve kuvvet verilmiştir.

// Tevbe Suresi 12 Eğer verdikleri ahitten sonra yeminlerini bozar, dininize saldırırlarsa, o zaman küfrün elebaşlarını öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Böyle yaparsanız hal ve gidişlerine son verebilirler.

// Yusuf Suresi 9 “Yûsuf’u öldürün yahut bir yere götürüp atın ki, babanızın ilgisi yalnız size yönelsin ve bunun ardından barışcıl ve hayırsever bir topluluk haline gelesiniz.”

Written by ateist

Temmuz 3, 2007 at 23:13

din, inceleme, kuran, sure kategorisinde yayınlandı

%d blogcu bunu beğendi: